Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Select februari 2024

Månadsbrev | 5 Mar 2024

Utvecklingen för Coeli Global Select var 3,46% i februari vilket var 1,07 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. De aktier som gav det bästa bidraget under månaden tillhörde två vitt skilda sektorer, teknologibolaget NVIDIA samt byggbolaget Sterling Infrastructure.

Båda aktierna har gett fina bidrag till fondens avkastning under de senaste åren och vi har noterat att sedan första gången vi investerade i Sterling Infrastructure (som då hette Sterling Construction), har aktien stigit från 17 USD till att i skrivande stund handlas runt 110 USD. Det är en ökning med över 500%. För de intresserade så finner ni vårt första inlägg om företaget från 2019 här: Sterling Construction – Ett av de roligaste Special Situations-casen på länge. Det behöver alltså inte bara vara teknologiaktier för att det skall finnas potential för en aktieresa på fler hundra procent. I Sterlings fall så är det en kombination av omstrukturering av bolagets affär tillsammans med en mycket stark byggkonjunktur i primärt Texas, som har lett till den goda utvecklingen. I NVIDIAs fall så är det deras fantastiska GPU:er som idag behövs i världens datacenter för att bland annat driva AI.

Två aktier som påverkade fondens utveckling negativt under februari var Vonovia samt Adobe. I Vonovias fall så är vi inte säkra på varför aktien gick så svagt men det är troligen kopplat till ränteutvecklingen i Europa. I Adobes fall är nedgången direkt kopplad till att OpenAI är på väg att släppa ett revolutionerande AI-verktyg som kan skapa video, av bra kvalitet, baserat på text. Direkt efter att vi fick nys om den här produkten så minskade vi vår exponering mot Adobe betydligt och för tillfället är vi lite avvaktande till aktien.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Det vi har sett under de två första månaderna av 2024, är att marknadsräntorna studsat tillbaka till lite högre nivåer vilket har påverkat uppgången på aktiemarknaden inom bland annat fastigheter. Vi noterar dock att marknadens reaktioner vid rapporttillfället, under den senaste rapportperioden, i de flesta fall är mer positiva än negativa. Vi har sett en viss förstärkning av kronan mot den amerikanska dollarn vilket är ett tecken på att marknaden börjar gilla mer ”risky assets”. Den senaste datapunkten gällande amerikansk inflationsstatistik visar inflationen fortsätter att falla även om rörelserna från föregående månad var små.

Förändringar i portföljen

Efter en veckas resa i Indien så kom vi fram till slutsatsen att vi skall göra ett byte från Kotak Mahindra Bank till ICICI. Detta då den senare har ett mer utbyggt kontorsnätverk som gör att de har en betydligt högre grad av självfinansiering. Vill ni läsa mer om vår intressanta resa till Indien så har vi skrivit ett långt inlägg till er: Vi besöker Indien med fokus på Indiska banker.

Fondens positionering - marknadstro framåt

I en miljö med fallande räntor kommer aktier att ha en stark utveckling på börsen. När väl räntesänkningarna tar fart kommer konsumenten att få mer pengar att spendera på konsumtion och det är detta som driver den starka börs vi nu upplever. I februari var delar av vårt analysteam på Mobile World Congress (MWC) i Barcelona för att titta på de senaste trenderna inom smartphones, halvledare och mjukvara. Ni hittar våra kommenterar om denna intressanta mässa på vårt LinkedIn-konto. Vi rekommenderar även att ni går in på vår blogg där det finns många spännande inlägg att läsa.

Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital.Fondfakta

 • Startdatum 2014-11-28
 • Förvaltningsavgift 1,4 %
 • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
 • Fondkategori Aktier globalt
 • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
 • Riskgrad 4 av 7
 • ISIN LU1133292463
 • Öppen för handel Dagligen
 • PPM-nummer 422709
 • Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

Största innehav

 • 1280px-Martin_Marietta_logo

  MARTIN MARIETTA MATERIALS INC

 • Mastercard

  MASTERCARD INC

 • Sp global

  S&P GLOBAL

 • Microsoft

  MICROSOFT CORP

 • msci

  MSCI INC

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Small Cap Select juni 2024

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Select juni 2024

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Select maj 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies