Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Select mars 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

Mars månad gav en uppgång på 6,03% vilket var 0,2 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. I absoluta tal var det dock ett riktigt bra resultat. Den starka börsen som vi har sett under starten av året fortsatte i mars och det är tydligt att många ekonomier generellt klarat sig väl, och när väl räntesänkningarna kommer blir det än mer fart i ekonomin. Som vanligt så lever aktiemarknaden i framtiden och den ljusningen som förväntas ske prisas nu delvis redan in i aktiekurserna, och vår bedömning är att börsen har gjort rätt i sin rörelse uppåt.

Fondens bästa bidrag under månaden kom från halvledarbolaget NVIDIA, luftkonditionerings-, värme- och kylutrustningsdistributören Watsco samt bilföretaget Stellantis. Det glädjer oss extra mycket när fonden har avkastningskällor från många olika industrier, då det visar kraften i att ha en diversifierad global portfölj.

Vi vill lyfta fram att Stellantis precis rapporterat att försäljningen i Europa har ökat med 5% under första kvartalet, en siffra som visar att den europeiska konsumenten mår ganska bra. På den sämre sidan så hittar vi en mixad portfölj av Fortnox, Apple och AMD. Fortnox fick utstå en ganska kritisk artikel i Financial Times där journalisten ifrågasatte företagets tillväxt. Vi har cirka 1% av fonden investerad i Fortnox, och vi har varken köpt eller sålt nämnvärt sedan artikeln publicerades. Vi avvaktar, utvärderar och kommer agera allteftersom mer information framkommer.

Coeli Global har bytt namn till Brock Milton Capital

Vi passar också på att nämna att vårt förvaltningsbolag har bytt namn till Brock Milton Capital. Bolagsnamnet är kopplat till grundarna, Andreas Brock och Henrik Milton, vilket signalerar ett starkt åttaganande, igenkänning och långsiktighet. Coeli Global Select byter också namn till BMC Global Select den 3:e maj genom en fusion. Du som är kund behöver inte göra något aktivt för att vara kvar som andelsägare utan du behåller dina fondandelar i din depå och efter den 6:e maj kommer fonden att ha ett nytt namn.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Vi bedömer att inflationen etablerar sig på en lägre nivå då de fem senaste datapunkterna (avläsningarna) i USA varit i intervallet 3,1–3,3%. Den amerikanska styrräntan ligger still på 5,5% vilket den har gjort sedan augusti 2023. Det som bland annat gör att Federal Reserve är försiktig med att sänka räntan, är att den amerikanska arbetsmarknaden har visat sig väldigt stark med en låg arbetslöshet. Vid ett av Jerome Powells senaste uttalladen tryckte han på vikten av att inflationen måste etablera sig på en lägre nivå innan FED kommer börja sänka styrräntan. FED vill förmodligen bespara aktie- och räntemarknaden obehagliga överraskningar ifall de skulle tvingas byta fot och höja igen efter några räntesänkningar.

Förändringar i portföljen

Efter ett flertal månader där vi mest legat still med våra innehav så gjorde vi en hel del förändringar i mars. Vi sålde fastighetsbolagen WDP (Belgien) och Balder (Sverige) samt den franska banken Société Générale. Vi har varit framgångsrika investerare i både WDP och Balder men vår investering i Société Générale tog aldrig riktigt fart. Bolaget har hittills inte levererat på sin omstruktureringsplan och det är möjligt att vi återkommer till aktien när det går bättre, men för tillfället så tar vi en paus. Ibland så blir det inte som man tänkt sig helt enkelt. I stället har vi investerat ert kapital i två amerikanska försäkringsbolag, Progressive samt Arthur Gallagher. Det förstnämnda bolaget har en särskilt stark position inom bilförsäkringar och det senare bolaget är ett av de främsta försäkringsförmedlarbolagen i USA. Både är väldigt välskötta, med fin tillväxt och en rimlig värdering. Två riktiga champions som vi troligen kommer äga under lång tid framöver.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vår portfölj av Världens Finaste Bolag, har i vårt tycke, aldrig varit starkare. Vi ser en vinsttillväxt på över 18%, hög avkastning på eget kapital och vi noterar att många av bolagen är stabila med väldigt låg skuldsättning, i många fall nettokassa. Det är som alltid en föränderlig värld vi lever i, men vi känner oss trygga med att vi har en portfölj med goda förutsättningar att bygga stora andelsägarvärden under många år framöver.

Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital och vi hoppas att ni gillar det nya namnen på förvaltningsbolaget och fonderna. Ni kan alltid nå oss på info@bmcapital.se.

Utveckling per andelsklass
1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select - R SEK
6,03%
13,15%
51,19%
275,72%
Jämförelseindex
6,17%
15,16%
50,00%
212,95%Fondfakta

 • Startdatum 2014-11-28
 • Förvaltningsavgift 1,4 %
 • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
 • Fondkategori Aktier globalt
 • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
 • Riskgrad 4 av 7
 • ISIN LU1133292463
 • Öppen för handel Dagligen
 • PPM-nummer 422709
 • Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

Fem största innehav 2024-03-31

 • 1280px-Martin_Marietta_logo

  MARTIN MARIETTA MATERIALS INC

 • Mastercard

  MASTERCARD INC

 • Watsco

  Watsco

 • Microsoft

  MICROSOFT CORP

 • Sp global

  S&P GLOBAL

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

BMC Global Select mars 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies