Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Select januari 2024

Månadsbrev | 7 Feb 2024

En bra start på det nya året. Januari månad gav ett resultat på 3,13% vilket var 0,63 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. I absoluta tal var det dock ett riktigt bra resultat för en månad som historiskt sett brukar vara lite svagare.

Den starka börsen drivs av två saker, dels högre vinster från bolag med exponering mot global teknologi samt amerikansk infrastruktur, dels av förhoppningar att räntan snart skall börja sänkas. Det senare gör att börsen är relativt förlåtande mot bolag som rapporterar lägre vinster, för om man inte köper aktier nu, när skall man då köpa? Sammantaget gör dessa två faktorer att börserna, och large cap, världen över generellt haft en bra start på 2024.

Månadens bästa bidrag till avkastningen kom från halvledarbolagen NVIDIA och ASML samt från det amerikanska sjukhusföretaget HCA. På den sämre sidan hittar vi en mixad portfölj av SIKA, HDFC Ltd och Sterling Infrastructure. Av dessa tre är det endast hos HDFC vi finner en bolagsrapport, med något sämre marginaler än väntat, som primär anledning till kursrörelsen. 

Vi har inlett året med en rad olika bolagsbesök i bland annat Italien och Indien. Läs mer om dessa på vår blogg

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Vi ser att trenderna från 2023 fortsätter in i 2024 och tänker framför allt på att mycket pekar på att inflationen och därigenom räntan kommer fortsätta nedåt. Detta bör i sin tur leda till ökad köpkraft hos konsumenten under andra delen av året. En annan intressant iakttagelse är att oljepriset verkar relativt oberört av de ökande geopolitiska spänningarna, något som delvis drivs av de enorma investeringar som nu sker inom förnybar energi. Vi har inga direktinvesteringar mot det fossila energisegmentet.

Om vi tittar på futures-marknaden, är marknadstron bland ränteförvaltarna att Federal Funds Target Rate kommer vara cirka 4,0% i januari 2025. Får marknaden rätt innebär det sex sänkningar på 0,25 procentenheter under 2024.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjorde vi inga förändringar i fonden. 

Fondens positionering - marknadstro framåt

Coeli Global Select fortsätter att stiga och göra nya all time highs, något som gläder oss extra mycket då det betyder att alla andelsägare har tjänat pengar på sin investering, oavsett när de investerade. Rapportsäsongen har precis kommit igång och hittills pekar mycket på att 2024 har alla ingredienser för att bli ännu ett bra år. Som vanligt kommer det dock komma tuffare perioder men fonden är proppfull av Världens Finaste Bolag och vi står redo att hantera vad som än komma skall.
Fondfakta

 • Startdatum 2014-11-28
 • Förvaltningsavgift 1,4 %
 • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
 • Fondkategori Aktier globalt
 • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
 • Riskgrad 4 av 7
 • ISIN LU1133292463
 • Öppen för handel Dagligen
 • PPM-nummer 422709
 • Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

Största innehav(%)

 • Mastercard

  MASTERCARD INC

 • Sp global

  S&P GLOBAL

 • 1280px-Martin_Marietta_logo

  MARTIN MARIETTA MATERIALS INC

 • Microsoft

  MICROSOFT CORP

 • Alphabet

  ALPHABET

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Small Cap Select juni 2024

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Select juni 2024

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Select maj 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies