Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Small Cap Select januari 2024

Månadsbrev | 7 Feb 2024

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var -1,10% under januari månad vilket var 1,55 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Sett till den starka marknadsuppgången i november och december så blev januari en månad med en lite lugnare utveckling på aktiemarknaderna.

De aktier som gav det bästa bidraget under månaden var Modine Manufacturing, United States Lime & Mineral och Eagle Materials. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Eurogroup Lamination, Melexis och Sterling Infrastucture. Det vi kunde notera var att vår exponering mot tillverkning av elbilar gick svagt. Vi känner oss dock trygga med den långsiktiga trenden då övergången från fossila bränslen till elbilar är en väldigt viktig del i omställningen mot en mer hållbar värld, med lägre koldioxidutsläpp.    

Under månaden rapporterade en rad bolag som exempelvis Modine Manufacturing, Nordnet och Eagle Materials. Eagle Materials omsättning ökade med 9% i årstakt och vinst per aktie ökade med 16%. I februari kommer huvuddelen av de resterande bolagen i småbolagsfonden med sina rapporter. En spännande rapportmånad att se fram emot med andra ord.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Det vi har sett under inledning av 2024 är att marknadsräntorna studsat tillbaka till lite högre nivåer, vilket till viss del påverkat marknadens syn på småbolagssegmentet. Vi ser att trenderna från 2023 fortsätter in i 2024, och tänker framför allt på att mycket pekar på att inflationen och därigenom räntan kommer fortsätta nedåt. Detta bör i sin tur leda till ökad köpkraft hos konsumenten under andra delen av året. En annan intressant iakttagelse är att oljepriset verkar relativt oberört av de ökade geopolitiska spänningarna, något som delvis drivs av de enorma investeringar som nu sker inom förnybar energi. Vi har inga direktinvesteringar mot det fossila energisegmentet men däremot äger vi bolag inom området förnybar energi.

Om vi tittar på futures-marknaden så är marknadstron bland ränteförvaltarna att Federal Funds Target Rate kommer vara cirka 4,0% i januari 2025. Får marknaden rätt innebär det sex sänkningar på 0,25 procentenheter under 2024.

Förändringar i portföljen

Under januari adderade vi två nya amerikanska småbolag, Alamo Group och Axcelis Technologies. Inga bolag lämnade fonden under månaden som nu består av totalt 44 innehav. Alamo Group är ett industribolag som tillverkar maskiner och verktyg för industrin, trädgårdsskötsel och infrastruktur. Axcelis Technologies är ett bolag i halvledarsektorn som arbetar med Ion Implantation, en viktig del i processen vid tillverkning av halvledare.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vår småbolagsfond har en viss ”tilt” mot räntekänsliga tillgångar så som fastighets-, konsument- och installationsbolag. Flera av dessa kommer gynnas av lägre räntor och vår tro är att inflationen kommer att stabiliseras på en lägre nivå, vilket gör att centralbankerna sänker styrräntorna. Det som kommer driva aktiemarknaden uppåt under 2024 är således förväntningar om räntesänkningar.

Vi tackar för förtroendet att förvalta ert kapital.
Fondfakta

  • Startdatum 2022-03-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU2395167690
  • Öppen för handel Ja
  • PPM-nummer -
  • Jämförelseindex MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

BMC Global Select mars 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies