Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Small Cap Select september 2023

Månadsbrev | 6 Oct 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var -7,13% under september månad var vilket var 1,97 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Under månaden fick vi se ett stigande oljepris vilket drog med sig oljebolagens aktiekurser uppåt.

Coeli Global investerar inte i olje- eller gasbolag av hållbarhetsskäl, vilket gjorde att vi tappade relativt i avkastning mot energibolagen. Aktiemarknaden präglades återigen av oro kopplat till utvecklingen av marknadsräntorna vilket resulterade i negativ utveckling av aktiekurserna.

De aktier som gick starkast under månaden var Pro Medicus, Munters och Fortnox. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var Argan, Eurogroup Laminations samt Medpace.

Det australiska bolaget Pro Medicus blev månadens vinnare genom att ta hem en stor order från en amerikansk sjukhuskedja, vilket aktiemarknaden belönade med kraftigt stigande kurs. När det gäller de tre aktier med den sämsta utvecklingen så finns det inga specifika händelser att koppla till kursutvecklingen, utan den förklaras till största del av den allmänna börsnedgång vi sett i småbolagssegmentet. Det som stödjer denna bild är att vi nyligen haft samtal med både Argan och Eurogroup Lamination där man bekräftar en god efterfrågan av bolagens produkter.

Vi rekommenderar att ni kikar in på vår blogg då vi nyligen har lagt upp några spännande bolagsberättelser från vår senaste resa till Silicon Valley.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Det som påverkade aktiemarknaderna mest denna månad var nya höga nivåer på marknadsräntorna som en konsekvens av att bland annat Federal Reserve aviserade ytterligare höjning av styrräntan för att stävja inflationen. Vi ser dock att inflationen är på väg ned i nästan alla länder, ett bevis på att den tuffa penningpolitiken från centralbankerna biter. Vi hoppas dock att centralbankerna är försiktiga med nya höjningar då konsumenten redan har det tufft med sina räntebetalningar.

Att marknadsräntorna stiger innebär att fler och fler investerare efterfrågar räntebärande tillgångar och ett ökat intresse för räntebärande tillgångar ger ett ”naturligt” flöde ut ur aktiemarknaden, vilket i sin tur skapar en flödesstyrd nedgång. Den tillgångsklass som påverkats mest av detta är småbolag, medan större bolag har klarat sig något bättre.

Förändringar i portföljen

Under månaden fick två innehav lämna småbolagsfonden. Vi sålde det italienska bolaget El.En då problemen på den kinesiska marknaden inte verkar få någon snabb lösning. Vi valde också att sälja Hexatronic då bolaget vinstvarnade på grund av att de ser en negativ tillväxt för andra halvan av 2023. Vi tror att det kan finnas tillväxt i den bredbandsutbyggnad som sker i USA, UK och Tyskland, men med tanke på rådande osäkerhet som är kopplat till bolaget väljer vi att ta en paus.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi kan konstatera att månadens nedgång sänkt värderingen på Coeli Global Small Cap Select som helhet. Baserat på den starka portfölj vi har, med många fina entreprenörsdrivna bolag anser vi att det finns ett golv (en lägsta nivå) för hur lågt värderad aktieportföljen kan bli innan köparna kommer tillbaka. Just nu värderas småbolagsfonden till cirka 18x vinsten för nästa år och detta med en förväntad vinsttillväxt på nästan 17%. I våra ögon är det attraktivt.

Fondfakta

  • Startdatum 2022-03-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU2395167690
  • Öppen för handel Ja
  • PPM-nummer -
  • Jämförelseindex MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Select maj 2024

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Small Cap Select maj 2024

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies