Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Small Cap Select november 2023

Månadsbrev | 11 Dec 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var 11,2% under november månad, var vilket var 8,7 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Förklaringen till den starka uppgången i småbolagsfonden var att aktiemarknaden diskonterade in att centralbankerna sannolikt är klara med höjningarna av styrräntorna.

Gnistan till den raketfyllda uppgången var att den senaste amerikanska inflationssiffran kom in lägre än väntat. Ibland krävs det inte så mycket mer för att verkligen väcka marknaden till liv. Här följer tre exempel på bolag i fonden som hade en smått otrolig avkastning i november, Napco securities +56,7%, Alfen +51,1% och Pagseguro Digital +50,4%.

De aktier som gav det bästa bidraget under månaden var Napco Securities, VITEC Software och Elmos Semiconductor. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Staar Surgical, Text samt Sterling Infrastructure.

Denna månad lyfter vi fram cybersäkerhetsbolaget Qualys, som rapporterade fina siffror som visade vilken fantastisk hävstång bolaget har i sin verksamhet. I årstakt växte omsättningen nästan 13%, och nettovinsten steg hela 68%. Då bolaget är skuldfritt, tjänar man också pengar genom att ha kassan på ett konto som ger bra ränta. Rapporten överraskade marknaden och aktien steg med 10 % under rapportdagen till nytt All Time High.

Vi rekommenderar att ni kikar in på vår blogg då vi nyligen publicerat ett inlägg om vår senaste resa till Chicago, där vi besökte Bairds årliga industrikonferens.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Under månaden tilltog intresset för ”risky asset” baserat på att centralbankerna förmodligen är klara med räntehöjningarna för att bekämpa inflationen. Den senaste datan för amerikansk inflation kom in på 3,2%, vilket gör Fed mer komfortabla att låta räntevapnet vila. Då marknaden hade förväntat sig en högre inflationssiffra blev detta starten på det lättnadsrally vi såg under november. Det är inte bara i USA som inflationen faller utan även i Europa. Vid den senaste mätningen kom inflationen in på 2,4% inom EMU, där framför allt lägre mat- och energipriser varit den stora bidragsgivaren.

I våra förvaltningsberättelser under hösten har vi beskrivit hur de höga räntorna på konto och obligationer, varit reella alternativt till aktiemarknaden vilket gjort att kapitalflödet gått åt ”fel håll”. Under november var det tydligt att flödet återvände och att investerarna återigen var beredda att köpa aktier på bred front.

Derivatmarknaden för ränte-futures har börjat prisa in (diskontera) sänkningar av korträntorna under nästa år. Vi håller tummarna för att så blir fallet eftersom vi alla kan skriva under på att höga räntor i långa loppet är onödiga och kan ses som en extra skatt på konsumtion och investeringar. Vi kan också konstatera att VIX-index, populärt kallat ”skräckindex”, är nere på samma nivåer som vi hade 2019 innan Coronapandemin. VIX-index visar aktiemarknadens förväntningar på volatiliteten i S&P 500 kommande 30 dagar. Enkelt uttryckt så indikerar ett lågt värde, låg förväntad volatilitet, och ett högt värde, hög förväntad volatilitet.

Förändringar i portföljen

Under månaden köpte vi tre nya bolag och sålde fyra befintliga innehav. De bolag vi sålde var amerikanska Staar Surgical samt Novanta, svenska Note och brasilianska Magazine Luiza. De bolag vi adderade till fonden var tyska Aixtron (Champion) och amerikanska United States Lime & Materials (Champion). Aixtron är ett bolag i halvledarsektorn som är ledande inom sin nisch, med en marknadsandel på 55%. Bolaget producerar maskiner som kan tillverka halvledare av kiselkarbid (SiC). Fördelen med att använda kiselkarbid, är att halvledaren då klarar högre spänning (Volt) och högre temperatur. Det andra nya bolaget är United States Lime & Materials som bryter och producerar kalkprodukter till bland annat fönsterglastillverkning, vattenrening och rökgasrening. När det kommer till bolag som jobbar med utvinning, så uppstår det ofta lokala monopol, vilket bolaget utnyttjar i till exempel Texas, Oklahoma och Arkansas.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Månadens avkastning i den globala småbolagsfonden visade vilken kraft det kan vara i tillgångsklassen småbolag. Trots den fina uppgången den senaste tiden är värderingen fortsatt låg i relation till stora bolag. Som förvaltare kan vi alltid påverka vilka bolag vi investerar i. Vi kan dock inte påverka när marknaden ska börja dela vår syn och belöna dessa fina kvalitetsbolag med stigande aktiekurser. Månadssparande kan vara ett ypperligt sätt, att som sparare ta bort störningsmomentet att försöka tajma marknaden och förutspå när uppgången kommer. När börsen väl fattar tycke för något, exempelvis småbolag, brukar det gå snabbt.

För nästa års vinster är P/E-talet 18,2 för Coeli Global Small Cap Select och vi bedömer att vinsterna kommer att växa nästan 16,5% under 2024. Vi tror att vi har en attraktiv portfölj som ska kunna skapa god avkastning till er som är andelsägare.

Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital.

Fondfakta

  • Startdatum 2022-03-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU2395167690
  • Öppen för handel Ja
  • PPM-nummer -
  • Jämförelseindex MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

BMC Global Select mars 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies