Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Small Cap Select mars 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var 6,33% under mars månad vilket var i linje med fondens jämförelseindex. Marknadsklimatet för småbolag har blivit bättre och månadens stora uppgång visar att marknaden blir mer och mer positiv till mindre börsbolag. Vi ser fortsatt en stor uppsida i småbolag baserat på värderingen samt att mindre bolag har haft en sämre avkastning under de senaste 15 månaderna jämfört mot stora bolag.

De aktier som gav det bästa bidraget under månaden var Exclusive Networks, United States Lime & Minerals och Catena. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var SOITEC, Napco Securities och YouGov. Återigen har det varit bra fart i småbolagen under månaden med uppgångar på mellan 20–30% bland de aktier som har haft den bästa utvecklingen. Som vi skrivit om tidigare finns det en underliggande kraft i småbolag så snart det positiva marknadssentimentet kring sektorn återvänder.

Denna månad lyfter vi fram Exclusive Networks. Huvudägarna i bolaget har aviserat att de kan komma att köpa ut bolaget från börsen eftersom man tycker bolaget har fått en allt för låg värdering. Generellt sett så tycker vi att europeiska småbolag för närvarande ser mycket billigare ut än till exempel amerikanska småbolag.

Coeli Global har bytt namn till Brock Milton Capital

Vi passar också på att nämna att vårt förvaltningsbolag har bytt namn till Brock Milton Capital. Bolagsnamnet är kopplat till grundarna, Andreas Brock och Henrik Milton, vilket signalerar ett starkt åttaganande, igenkänning och långsiktighet. Den globala småbolagsfonden byter också namn till BMC Global Small Cap Select den 3:e maj genom en fusion. Du som är kund behöver inte göra något aktivt val för att vara kvar som andelsägare, utan du behåller dina fondandelar i din depå och efter den 6:e maj kommer fonden att ha ett nytt namn.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Vi bedömer att inflationen etablerar sig på en lägre nivå då de fem senaste datapunkterna (avläsningarna) i USA varit i intervallet 3,1–3,3%. Den amerikanska styrräntan ligger still på 5,5% vilket den har gjort sedan augusti 2023. Det som bland annat gör att Federal Reserve är försiktig med att sänka räntan, är att den amerikanska arbetsmarknaden har visat sig väldigt stark med en låg arbetslöshet. Vid ett av Jerome Powells senaste uttalladen tryckte han på vikten av att inflationen måste etablera sig på en lägre nivå innan FED kommer börja sänka styrräntan. FED vill förmodligen bespara aktie- och räntemarknaden obehagliga överraskningar ifall de skulle tvingas byta fot och höja igen efter några räntesänkningar.

Förändringar i portföljen

Under mars sålde vi finska Mandatum och franska SOITEC. Mandatum var en Special Situation som vi köpte 2023 och avyttrade nu i mars efter en trevlig uppgång i aktien. Skälet till att vi sålde halvledarbolaget SOITEC, är att man guidat för ett tufft 2024. Vi har i stället valt att investera i andra bolag i halvledarsektorn.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Månadens starka uppgång visar att fonden följer med bra i en uppåtgående marknad. Vi tycker att vi har en bra balans mellan olika regioner samt branscher, och ser framför allt ett stort värde i europeiska småbolag, som framstår som lägre värderade i jämförelse med sina amerikanska motsvarigheter.

Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital och vi hoppas att ni gillar det nya namnet på förvaltningsbolaget och fonderna.Fondfakta

 • Startdatum 2022-03-28
 • Förvaltningsavgift 1,4 %
 • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
 • Fondkategori Aktier globalt
 • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
 • Riskgrad 4 av 7
 • ISIN LU2395167690
 • Öppen för handel Ja
 • PPM-nummer -
 • Jämförelseindex MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEK

Fem största innehav per 2024-03-31

 • alamo-group

  Alamo Group

 • ExclusiveNetworks

  Exclusive Networks

 • Asbury

  Asbury Automotive

 • vbg_group

  VBG GROUP

 • United Lime Minerals

  United States Lime & Minerals

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Select maj 2024

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Small Cap Select maj 2024

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies