Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Small Cap Select maj 2023

Månadsbrev | 9 Jun 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var 5,69% under maj månad var vilket var 1,54 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Med månadens goda avkastning har fonden stigit 7,93% under året fram till 31:a maj, vilket är 1,1 procentenheter bättre än index.

Det vi såg under andra halvan av maj var att småbolag som tillgångsklass hade en stark utveckling. Årets första månader (januari till april) har bjudit på en hel del volatilitet inom småbolagssegmentet men nu börjar det se bättre ut för de mindre bolagen.

De aktier som gick starkast under månaden var Modine Manufacturing, Munters och Sterling Infrastructure. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var Hexatronic, Staar Surgical och Clearfield.

Bolaget med den starkaste utvecklingen i fonden, Modine Manufacturing, rapporterade fina siffror. Omsättningen växte 18% i årstakt under det senaste kvartalet och rörelsemarginalen ökade med 2,5% till 7%. Vi tror att Modine kommer kunna lyfta sin rörelsemarginal upp till 10%. Bolaget levererar olika produkter för kyla (HVAC m.m.) och har blandat annat svenska Nibe och Google Cloud som kunder.

Detta månadsbrev skriver jag på flyget på väg till USA. 3/5 av Coeli Globals analysavdelning ska vara med på två olika aktiekonferenser, en i Chicago och en i New York. Vi åker på den här typen av konferenser för att träffa många av våra innehav och leta nya spännande bolag till våra fonder. Det är inte helt otänkbart att det kan komma att dyka upp några nya amerikanska innehav i småbolagsfonden som ett resultat av alla våra möten. Jag rekommenderar att ni håller utkik på vår blogg och LinkedIn efter spännande kommentarer från våra resor.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Som vi nämnt tidigare tror vi att toppen gällande räntehöjningarna i USA nu är nära och i skrivande stund är Federal Reserves styrränta 5,25%. Styrräntan har ökat kraftigt på kort tid och när vi tittar tillbaka på perioden 2022-2023 kommer vi troligen beskriva den som exceptionell med snabbt stigande inflation och höga räntor som följd. Vi ser att Feds penningpolitik biter och att inflationen nu faller tillbaka relativt snabbt. Energipriserna är också på väg ned vilket bidrar till att dämpa inflationen. I årstakt har vi nu faktiskt deflation i energipriserna och i Tyskland är gaspriserna på en lägre nivå än vad de var innan Ryssland startade anfallskriget mot Ukraina. Vi ska komma ihåg att inflationen delvis startade genom att energipriserna steg väldigt kraftigt på kort tid under 2022.

Under rapportperioden har vi fått signaler från våra bolag att leveranskedjorna nu börjar fungera bättre vilket är en viktig pusselbit för att bolagen ska kunna skötas mer effektivt. När leveranskedjorna fungerar behöver inte bolagen binda så mycket kapital i lager vilket gynnar kassaflödet för bland annat investeringar. Bolagen kan således minska andelen skuldfinansiering av investeringarna, vilket är positivt i perioder med höga räntor.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjorde vi inga förändringar i den globala småbolagsfonden.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vår syn är att kommande tolv månader blir en stark period för aktiemarknaden och speciellt för mindre bolag. Småbolagssegmentet gynnas av att inflationen faller till en ännu lägre nivå och när väl centralbankerna börjar prata om räntesänkningar kommer det bli extra fart på denna typ av bolag.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på våra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Coeli Global Small Cap Select.

Fondfakta

  • Startdatum 2022-03-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU2395167690
  • Öppen för handel Ja
  • PPM-nummer -
  • Jämförelseindex MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Small Cap Select juni 2024

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Select juni 2024

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Select maj 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies