Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Small Cap Select juni 2024

Månadsbrev | 10 Jul 2024

Utvecklingen för BMC Global Small Cap Select under juni månad var -2,24% vilket var 1,62 procentenheter sämre än fondens jämförelseindex*. Det som bidrog negativt till månadens avkastning var en generell nedgång på aktiemarknaden och en vinstvarning från ett av fondens engelska innehav, YouGov. Från årsskiftet är den globala småbolagsfonden upp 7,47% vilket är i linje med fondens jämförelseindex.

De aktier som gav det bästa bidraget under månaden var Axcelis Technologies, Enghouse System och VBG Group. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var YouGov, IDT Corporation och Exclusive Networks.

Axcelis Technologies hade en stark månad baserat på att de amerikanska investerarna har fått en mer positiv syn på mindre halvledarbolag. Det största negativa bidraget kom från YouGov som vinstvarnade sista veckan i juni. Anledningen till vinstvarningen var en svagare utveckling av omsättningen samtidigt som kostnaderna har ökat för mycket, vilket sammantaget drog ned vinsten mer än marknadens prognoser.

Under juni månad var nästan hela analysteamet i USA för att bland annat besöka bolag i Texas och delta på William Blairs aktiekonferens i Chicago. På vår resa träffade vi både nya intressanta bolag samt befintliga innehav och som ni säkert känner till är bolagsmötet en viktig del av vår investeringsprocess. På vår hemsida hittar ni ett blogginlägg om vår resa till Chicago och vi har också lagt upp ett inlägg från Fortnox kapitalmarknadsdag. Våra spännande blogginlägg hittar ni här.

Vi vill återigen berätta att vårt förvaltningsbolag har bytt namn till Brock Milton Capital. Den globala småbolagsfonden har också bytt namn till BMC Global Small Cap Select.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Den 6:e juni var det dags för den Europeiska centralbanken att sänka räntan med 0,25 procentenheter. Detta var den första sänkningen från ECB på flera år och är ett välkommet tillskott till aktiemarknaden. Nu väntar vi alla på att amerikanska Federal Reserve ska göra sin första sänkning. Det har dock visat sig att den amerikanska arbetsmarknaden är väldigt stark vilket gör att inflationen har svårt att komma ned till riktigt låga nivåer. Fed-chefen Jerome Powell har nyligen gjort ett uttalande att han vill att inflationen ska röra sig ned mot cirka 2% innan den första sänkningen kan komma att ske.

Andra trender som påverkar aktiemarknaden är AI och alla investeringar kring teknikutvecklingen kopplade till AI. En annan trend som påverkar marknaden är försäljningen av elbilar. Just nu debatterar EU vilken nivå på biltullarna de ska ha på kinesiska elbilar för att premiera europeisk biltillverkning. Kineserna är duktiga på att tillverka elbilar och ligger nu före de europeiska tillverkarna avseende pris och prestanda. Detta är en av förklaringarna till varför europeiska biltillverkare är så lågt värderade.

Förändringar i portföljen

Under juni månad köpte vi tre nya bolag och sålde två innehav för att öka möjligheterna till en god avkastning för er andelsägare. Vi köpte franska Pluxee och de amerikanska bolagen Rev Group samt Wabash. Pluxee är en avknoppning från Sodexo och erbjuder anställda olika typer av anställningsförmåner som till exempel skatteförmånliga vouchers för luncher. Pluxee är en europeisk Champion som visat en stark historisk tillväxt. Rev Group är en Special Situation och ett bolag som tillverkar brandbilar samt ambulanser. Wabash är även det en Special Situation och tillverkar transportfordon till bland annat de stora e-handlarna i USA. 

De bolag vi sålde under månaden var australienska Pro Medicus och amerikanska Medpace. Båda är kvalitetsbolag som bidragit med god avkastning till fonden, men som avyttrades eftersom börsvärdet nu överstiger sex miljarder dollar, och därmed är för stort för småbolagsfonden.   

Fondens positionering - marknadstro framåt

Det är kommunikationen från centralbankerna gällande framtida räntesänkningar och bolagens vinstutveckling som kommer att styra de globala småbolagens utveckling framåt, då småbolag är en tillgångsklass som gynnas av ett lägre ränteläge. Den prognosticerade vinsttillväxten i småbolagsfonden är cirka 17,7% i årstakt och värderingen är P/E 15,3 för nästa års vinster. Dessa nyckeltal innebär att vi har en PEG-kvot under 1 vilket understryker att småbolag är attraktivt värderade. Det vi ser framför oss som kursdrivare för våra aktier, förutom ett mer gynnsamt ränteläge, är att analytikerna kommer att höja riktkurserna för 2025 i takt med att tillväxten tar fart igen. 

Vi tackar för förtroende att få förvalta ert kapital.

* MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEKFondfakta

 • Startdatum 2022-03-28
 • Förvaltningsavgift 1,4 %
 • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
 • Fondkategori Aktier globalt
 • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
 • Riskgrad 4 av 7
 • ISIN LU2395167690
 • Öppen för handel Ja
 • PPM-nummer -
 • Jämförelseindex MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEK

Fondens fem största innehav per 2024-06-30

 • Axcelis_Technologies

  Axcelis Technologies

 • Logo Blue Bird

  Blue Bird

 • EnghouseSystems

  Enghouse Systems

 • Siegfried

  Siegfried

 • Covenant

  Covenant Logistics

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Small Cap Select juni 2024

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Select juni 2024

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Select maj 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies