Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Small Cap Select juni 2023

Månadsbrev | 6 Jul 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var 3,06% under juni var vilket var 1,60% procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Hittills i år är den globala småbolagsfonden upp strax över 11% vilket är i linje med vårt index. Småbolag som tillgångsslag fortsätter att utvecklas väl och börjar nu komma ikapp de stora bolagen.

Vi ser fram mot en spännande börssommar med en stundande rapportperiod i juli och augusti, där vi hoppas på starka rapporter så att det positiva momentumet i småbolagen håller i sig.

De aktier som gick starkast under månaden var Modine Manufacturing, Sterling Infrastructure och Medpace. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var Volution, Munters och Mortgage Advice Bureau.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Under månaden tog Federal Reserve en paus i räntehöjningarna för första gången på över ett år och i skrivande stund är USA:s styrränta 5,25%. Generellt så fungerar Feds räntestrategi och inflationen har fallit tillbaka till cirka 4% i årstakt. Den höga styrräntan har dock inte avskräckt aktiemarknaderna utan hittills har det varit ett bra börsår med stora uppgångar över lag. I Sverige fortsatte dock Riksbanken med sina höjningar då man vid senaste mötet höjde räntan till 3,75 %. Vi är fortsatt en bit från nivåerna i USA men det känns som att det börjar bli kännbart för personer med rörliga bolån. Både USA och Sverige använder styrräntan som verktyg för att göra lånade pengar dyrare och därmed minska efterfrågan i ekonomin. Och det fungerar, månadskostnaden för ett rörligt bolån har i realiteten blivit flera hundra procent högre i jämförelse med ett år sedan. De höga räntekostnaderna ”tar bort” pengar som annars skulle kunna användas till konsumtion, sparande etcetera. Både USA:s och Sveriges centralbank har som mål, och är fast beslutna, att få ned inflationen till 2%. Vi tror att USA kommer komma dit snabbare än Sverige eftersom USA inte har samma problem med en svag valuta som vi har. Tyvärr fortsätter den svenska kronan att vara väldigt svag mot dollarn, euron samt pundet, vilket spär på den importerade inflationen och ger Riksbanken ytterligare huvudbry.

Det är en delvis tudelad världsekonomi som vi nu ser. Den största ekonomin i världen, USA, fortsätter att gå bra och där ser vi nu tecken på att husbyggnationen eventuellt kommer ta fart uppåt igen trots att räntan är på de här nivåerna. USA och deras välskötta bolag är något alldeles extra när det kommer till att skapa ekonomiska värden.

I Europa så ser vi att räntehöjningarna börjar bita i de industrier som är räntekänsliga, likt byggindustrin, och det här är något vi tror kommer återspeglas i rapporterna som börjar nästa vecka. Kina är komplext, konsumenten ger tecken på att sätta fart igen men deras fastighetssektor ser ut att vara tyngd av alla de överinvesteringar som har skett under lång tid. Att Kina inte riktigt kommer igång är en av förklaringarna till att oljepriset är ganska dämpat.

Förändringar i portföljen

Under månaden köpte vi fyra nya bolag till småbolagsfonden. Inga bolag lämnade portföljen.

Det brasilianska bank- och betalningsbolaget Pagseguro togs in som en Special Situation. Under hösten ser vi framför oss att Brasilien kommer sänka sin styrränta vilket innebär att Pagseguros räntemarginaler ökar. Det innebär också att den brasilianska konsumenten får en lägre ränta på sin kreditfinansierade konsumtion av kläder, elektronik, bilar etcetera.

Vi köpte också tre bolag som klassas som Champions, Napco Security Technologies, Games Workshop och Exclusive Network. Det amerikanska bolaget Napco Security Technologies är verksamma inom larm, videoövervakning och låssystem med en stadigt växande servicedel med höga marginaler. Games Workshop är ett engelskt bolag som är mest känt för sitt rollspel Warhammer, men har också en stark position inom bräd- och datorspel. Det franska bolaget Exclusive Network fokuserar på att hjälpa bolag att implementera lösningar för cybersäkerhet. Man tillverkar inga egna system utan fungerar som distributör och installatör av till exempel Qualys (ett innehav i småbolagsfonden) program för cybersäkerhet. Cybersäkerhet är en stark och nödvändig trend runt om i världen där fler och fler bolag investerar mycket pengar i lösningar som skyddar bolagets digitala tillgångar mot yttre hot.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi fortsätter att investera i bolag som är verksamma inom intressanta nischer med god tillväxtpotential. Bolag som på sikt kommer vara med och bidra till värdeökning av våra andelsägares investerade kapital. Även om det verkar segt att få ned inflationen i vissa delar av världen, så tror vi att kommande tolv månader blir en stark period för aktiemarknaden och speciellt för mindre bolag. Jämför vi P/E-talen (värderingen) för S&P 500 och S&P 600 Small Cap index så är skillnaden hela 32% d.v.s. små bolag är betydligt billigare än stora bolag.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på våra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Coeli Global Small Cap Select.

Fondfakta

  • Startdatum 2022-03-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU2395167690
  • Öppen för handel Ja
  • PPM-nummer -
  • Jämförelseindex MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

BMC Global Select mars 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies