Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Small Cap Select juli 2023

Månadsbrev | 8 Aug 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var 2,17 % under juli månad vilket var 0,28% procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Hittills i år är den globala småbolagsfonden upp över 13% vilket är i linje med vårt index. Småbolagen fortsätter att utvecklas väl och börjar nu komma i kapp de stora bolagen.

De aktier som gick starkast under månaden var Ameresco, Axfood och Modine Manufacturing. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var Note, Asbury Automotive och Instalco.

Denna månad lyfter vi fram det svenska bolaget Fortnox som återigen kom in med en väldigt bra kvartalsrapport. Bolaget har kommunicerat att man har som mål att nå 700 000 kunder med en snittintäkt på 300 kr per kund år 2025. Fortnox är på god väg att nå dit och meddelade vid halvårsskiftet att bolaget har 510 000 kunder och 253 kr i snittintäkt per kund. Tillväxten i verksamheten har drivit på aktiekursen som stigit mer än 30% sedan årsskiftet, vilket givit ett fint bidrag till fondens avkastning.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Trots att inflationen i USA har fallit till en nivå runt 3% valde Federal Reserve att höja räntan i juli med en ”kvarting” (0,25 procentenheter) till 5,5%. Centralbankschefen Jerome Powell, är fortsatt fast besluten att trycka ned inflationen till målet på 2%. En styrränta på 5,5% är den högsta sedan 2001 då räntan toppade på 6,5%.

I Sverige vill inte inflationen ge vika utan fortsätter att vara hög och vid senaste mätningen var den över 9%. Det som bland annat gör det svårt att få ned inflationen är att vi importerar inflation som en konsekvens av den svaga kronan. Varor och tjänster i exempelvis dollar och euro blir dyrare när valutan är svag. Sedan kan vi också få tillfälliga prisökningar som till exempel när världsartisten Beyoncé gjorde ett framträdande i Stockholm och alla tillresta konsertbesökare tillfälligt drev upp hotellpriserna i staden. Priset på hotellnätter och restaurangbesök är en av tolv delkomponenter när inflationen beräknas varje månad. Över tid kommer vi dock få ned inflationen även i Sverige, men det kommer att ta längre tid än i exempelvis USA.

För närvarande lider svenska bygg- och fastighetsbolag av den höga räntenivån med stora nedgångar i aktiekurserna hos de noterade bolagen. I vår special situations del har vi utnyttjat denna nedgång och investerat i ett antal räntekänsliga bolag, såväl svenska som utländska, som mest sannolikt kommer att stiga när väl räntan kommer ned (Catena, Instalco, Argan med flera).

Ett land som redan har börjat sänka räntan är Brasilien. I början av augusti sänkte centralbanken SELIC-rate (reporäntan) med 0,5 procentenheter. Den lägre räntan kommer troligen ha en positiv påverkan på fondens två brasilianska innehav Pagseguro och Magazine Luiza de kommande 12 månaderna.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjorde vi två förändringar i småbolagsfonden, vi köpte YouGov och sålde Ameresco. YouGov är ett engelskt bolag som arbetar med marknadsundersökningar där man också samlar in data om olika kunders produkter. Vi vet alla att det inte är speciellt populärt att vara med i olika marknadsundersökningar (via telefonförsäljare) men YouGov har löst detta med ett sinnrikt system, där den som är med i panelen tjänar pengar på sina åsikter. YouGov är ett nytt spännande innehav som förväntas växa omsättning och vinst med mer än 20% de kommande två åren.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vår marknadstro är fortsatt att småbolag kommer utvecklas bra under 2023 och när väl centralbankerna kommer till ett läge att de börjar prata om räntesänkningar kommer detta ge en extra boozt till småbolagens aktiekurser. I våra bolag finns en god underliggande vinsttillväxt som vi tror kommer premieras lite extra när väl marknaden börjar fokusera på bolagens leverans och släpper sitt fokus på räntenivån.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på våra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Coeli Global Small Cap Select.

Fondfakta

  • Startdatum 2022-03-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU2395167690
  • Öppen för handel Ja
  • PPM-nummer -
  • Jämförelseindex MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

BMC Global Select mars 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies