Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Small Cap Select augusti 2023

Månadsbrev | 9 Aug 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var -1,12% under augusti månad vilket var 1,71% procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Hittills i år är den globala småbolagsfonden upp över 12% vilket är något mindre än vårt jämförelseindex. Småbolagen fortsätter att utvecklas väl men har inte riktigt fått aktiemarknadens uppmärksamhet än, som fortsatt värderar större bolag högre.

De aktier som gick starkast under månaden var Modine Manufacturing, Sterling Infrastructure och Qualys. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var Napco Security Technology, Hexatronic samt Staar Surgical.

Utvecklingen för månadens bästa och sämsta aktier var framför allt drivet av bolagens kvartalsrapporter. Vi fick starka rapporter från Modine Manufacturing, Sterling Infrastructure och Qualys där samtliga bolag visade på en god tillväxt som överträffade marknadens förväntningar. Napco Security Technology, Hexatronic och Staar Surgical levde inte upp till marknadens förväntningar och aktierna fick en negativ utveckling på rapportdagen. Napco Security Technologys fall vid rapporten dominerades av att bolaget fick omvärdera sitt lager.

Denna månad lägger vi ut texten om Sterling Infrastructure, ett byggbolag i Texas vars aktie har ökat med över 140% i år och som varit en av fondens bästa bidragsgivare. Sterling gör bland annat cementgrunden till alla de fabriker som nu byggs i framför allt de södra delarna av USA. Vi har haft regelbundna samtal med ledningen och besökt dem flera gånger på deras huvudkontor i Houston. Det är väldigt roligt för oss som investerare att få vara del av deras resa från ett okänt byggbolag i Texas till ett bolag som nu expanderar över USA och som anstränger sig för att bli mer känt samt mer hållbart.

I början av september gör vi en analysresa till Silicon Valley för att träffa många spännande mjukvaru- och halvledarbolag. Vi kan redan nu nämna att vi kommer skriva några spännande inlägg på vår blogg om resan och våra bolagsmöten. Håll utskick på vår hemsida www.coeli.se/global för mer information.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Vi börjar nu se ljuset i tunneln efter alla räntehöjningar och frågan är nu när centralbankerna slutar höja räntan och i stället börjar prata om sänkningar. Den amerikanska ekonomin är dock fortsatt väldigt stark vilket gör att räntesänkningarna kan dra ut på tiden, men vi tror att den värsta uppgången förmodligen är förbi. I Kina, världens andra största ekonomi, brottas många fastighetsbolag med stora finansieringsproblem och att de inte kan sälja tillräckligt många nya lägenheter. Det intressanta är att de västerländska börserna i princip är helt opåverkade av de kinesiska fastighets- och byggbolagens svårigheter. Dock är problemen i fastighetssektorn ett globalt fenomen. I skrivandes stund befinner vi oss i San Francisco och vi ser många tomma kontorslokaler som i normfallet hade varit uthyrda.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjorde vi fyra förändringar i småbolagsfonden. Vi köpte Elmos Semiconductor, EuroGroup Laminations och LiveChat samt sålde Clearfield. Alla de nya innehaven kategoriserar vi som Champions. Elmos Semiconductor från Tyskland och EuroGroup Laminations från Italien är investeringar som gynnas av den boom vi ser inom elbilstillverkningen då båda bolagen är underleverantörer till de största tillverkarna av elbilar. Det polska bolaget LiveChat säljer mjukvaror för olika typer av kund-chattar d.v.s. korta meddelanden för att hjälpa kunden till rätta på exempelvis en hemsida. Bolaget har även lanserat en ny produkt, ChatBot, som opereras med hjälp av AI. LiveChat är ett fint och lönsamt bolag som har de flesta kunderna i USA och Europa.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi tycker att vi har en attraktiv global småbolagsfond med fina entreprenörsdrivna Champions och lågt värderade Special Situations. Våra innehav har en samlad prognostiserad vinsttillväxt som uppgår till mer än 19% mellan 2023 och 2024. Den aggregerade tillväxten i omsättningen, är enligt prognoserna mer än 12 %, under samma period. Vi anser att de höga tillväxttalen är synnerligen attraktiva i en värld där många länder kämpar för att växa sin BNP och undvika recession.

Fondfakta

  • Startdatum 2022-03-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU2395167690
  • Öppen för handel Ja
  • PPM-nummer -
  • Jämförelseindex MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Select maj 2024

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Small Cap Select maj 2024

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies