Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Small Cap Select april 2024

Månadsbrev | 9 May 2024

Utvecklingen för BMC Global Small Cap Select under april månad var -1,84%, vilket var 0,55 procentenheter sämre än fondens jämförelseindex. Vi uppfattar det som att marknadsklimatet för småbolag generellt sett har blivit bättre, men tyvärr för sektorn bjöd april återigen på stigande marknadsräntor och en svagare börs.

Marknadens oro för en stigande inflation finns kvar och man är bekymrad över att inflationen i USA inte kommer ned på lägre nivåer under den närmsta tiden. På lite längre sikt ser vi dock en stor uppsida i småbolag relativt större bolag eftersom denna tillgångsklass bör gynnas mer av en miljö med lägre styr- och marknadsräntor.

De aktier som gav det bästa bidraget under månaden var VBG Group, Munters och Eurogroup Laminations. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Alfen, Alamo Group och Patrick Industries.

Stora rörelser på rapportdagarna kom från VBG Group och Munters. VBG hade återigen ett rekordkvartal drivet av stark tillväxt i USA och höga marginaler inom alla segment. Munters hade en något svagare tillväxt men positiv utveckling av orderingången, marginalexpansion och förbättrat kassaflöde.

Fonden har fått ett nytt namn

Vi vill också berätta att vårt förvaltningsbolag har bytt namn till Brock Milton Capital och den globala småbolagsfonden har bytt namn till BMC Global Small Cap Select. 

Vi rekommenderar att ni går på vår nya hemsida https://www.bmcapital.se/ där ni hittar många spännande blogginlägg från våra förvaltare och analytiker.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Bra bolagsrapporter från till exempel indextunga namn som Apple, Google och Microsoft och kommunikationen kring kommande räntesänkningar från Federal Reserve påverkade marknaden under månaden. Även konflikten mellan Iran och Israel hade en inverkan då det inte blev en större vedergällningsattack från Israel, vilket hade skalat uppkonflikten ytterligare. Marknaden kunde dra en lättnades suck och i stället fokusera på annan makro-data. Just nu är det fullt fokus på amerikansk inflations- och arbetsmarknadsstatistik för att skönja minsta tecken på en framtida sänkning av den amerikanska styrräntan. Marknaden har gått från att tro på flera sänkningar under året till att i stället tro på en till två sänkningar efter sommaren. 

Vi har fått en viktig och positiv datapunkt från S&P Global som äger den viktigaste ratingen (betyg) för obligationer. Vid den senaste kvartalsrapporten hade bolaget den högsta omsättningstillväxten inom just rating vilket tyder på bolagen nu kan finansiera sig med företagsobligationer i större utsträckning. Ett tecken på att den tighta kreditmarknaden börjar lätta upp. 

Förändringar i portföljen

Under april köpte vi tre nya bolag och sålde fyra innehav för att ytterligare öka möjligheterna till god avkastning i småbolagsfonden. Ett av de nya bolagen är svensk-finska Lindex, som nyligen bytte namn från Stockmann Group till Lindex Group, för att bättre tydliggöra verksamheten inom bolaget. Det som gör Lindex extra spännande som Special Situation är att vi sannolikt kommer att få se en strukturaffär, där gruppen säljer sin finska varuhusdel Stockmann. Detta för att endast fokusera på Lindex. 

De andra nya innehaven är två amerikanska bolag, Legacy Housing (Champion) och Blue Bird (Special Situation). Legacy Housing är ett entreprenörsdrivet bolag som bygger små hus till så kallade ”trailer parks”. Förutom att bolaget bygger husen, lånar bolaget också ut pengar till kunderna som ska köpa husen. Affärsmodellen bygger på två intäktsströmmar, byggverksamheten och ränteintäkterna från huslånen. Blue Bird är ni är säkerligen bekanta med utan att ni vet om det. Bolaget är en av tre tillverkare av de gula amerikanska skolbussarna som ni har sett i amerikanska filmer eller i verkligheten. Vårt case bygger på att bolaget kommer minska tillverkningen av dieselbussar och i stället öka produktionen av elbussar som har betydligt högre lönsamhet. Skiftet i produktionen kommer att driva både lönsamheten och vinsten uppåt.

De bolag vi sålde var mjukvarubolaget Doximity, Brødrene A & O Johansen (AOJ), Live Chat och Autopartner. Amerikanska Doximity sålde vi med en fin vinst och det danska bolaget Brødrene A & O Johansen (AOJ) sålde vi för att uppgradera portföljen. De två polska bolagen, Live Chat och Autopartner, tog vi en tillfällig paus i för att kunna genomföra fondfusionen i samband med SICAV-bytet.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Småbolagsfonden firade sin tvåårsdag i slutet av mars och även om vi inte är nöjda med avkastningen så här långt, så är vi ändå glada över den positiva avkastning ni andelsägare tagit del av. Vi har höga förväntningar på avkastningen framåt och den senaste portföljrapporten visar att vi har en intressant portfölj med fina nyckeltal. Den prognostiserade vinsttillväxten i portföljen är nästan 17% i årstakt och värdering är P/E 17. Dessa nyckeltal innebär att vi har en PEG-kvot på 1 vilket understryker att småbolag är attraktiv värderade. 

Vi tackar för förtroende att få förvalta ert kapital.Fondfakta

 • Startdatum 2022-03-28
 • Förvaltningsavgift 1,4 %
 • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
 • Fondkategori Aktier globalt
 • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
 • Riskgrad 4 av 7
 • ISIN LU2395167690
 • Öppen för handel Ja
 • PPM-nummer -
 • Jämförelseindex MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEK

Fondens fem största innehav 2024-04-30

 • vbg_group

  VBG GROUP

 • United Lime Minerals

  United States Lime & Minerals

 • Covenant

  Covenant Logistics

 • alamo-group

  Alamo Group

 • ExclusiveNetworks

  Exclusive Networks

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

BMC Global Select mars 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies