Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Small Cap Select april 2023

Månadsbrev | 9 May 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var -3,10% under april vilket var 2,12 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Det som förklarar utvecklingen i absoluta tal och relativt index var att två bolag som rapporterade fick kraftigt negativ kursutveckling på rapportdagen. Lite väl kraftig i vårt tycke men så är det under vissa rapportperioder.

Om vi jämför utvecklingen mellan ett globalt index bestående av stora bolag och ett index med små bolag så är det fortfarande stor skillnad i årsavkastningen mellan dessa två. Index för stora bolag har haft en betydligt bättre utveckling under årets fyra första månader. Vi hoppas på att se en klar förbättring för tillgångsklassen småbolag under de kommande månaderna.

De aktier som gick starkast under månaden var Lime, Mortgage Advice Bureau och Staar Surgical. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Incap, Hexatronic och Qualys. Det svenska bolaget Lime från Lund kom in med en bra rapport och omsättningen steg med hela 22% i årstakt. Bolaget fortsätter sitt framgångsrika försäljningsarbete i Norden och har nu också börjat bearbeta kunderna på två av sina marknader utanför Norden, Tyskland och Holland.

Vi har nu passerat valborg och ungefär hälften av bolagen har rapporterat. Vi ser fram mot den andra halvan och hoppas på bra rapporter som också belönas av aktiemarknaden.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

I början av maj gjorde Federal Reserve ytterligare en höjning av fed funds target rate med 0,25 procentenheter. Vi tror att detta är den sista eller näst sista höjningen från Fed för denna gång. Detsamma gäller nog ett flertal andra centralbanker som också närmar sig slutet av cykeln. Vår åsikt baserar vi på att inflationen i USA nu har fallit 4 procentenheter sedan toppen i juni 2022. Den senaste observationen av inflationen i USA var i april och då var den cirka 5%. Det andra skälet till att vi tror att Fed är nära toppen gällande räntehöjningarna, är att några av de regionala amerikanska bankerna har fått stora problem på grund av att styrräntan stigit så snabbt. Dels så är det bankernas exponering mot fastighetsbolag som ifrågasätts men också att många banker har gjort en hel del felinvesteringar med sin egen likviditet. När sedan bankens kunder börjar känna att det ”osar katt” och tror att banken ska gå under tar de ut sina besparingar och då får vi en så kallad ”Bank-run”. I vår digitala värld med möjlighet till snabba transaktioner kan en ”Bank-run” ske väldigt snabbt. I Silicon Valley Banks så togs 75% av kundernas insatta pengar ut på 36 timmar. Vi får hoppas att denna trovärdighetskris för de amerikanska regionala bankerna blåser över snabbt så att aktiemarknaden slipper detta element av oro.

I den positiva delen av vågskålen hittar vi nyheter om att Kina har börjat öppna upp på allvar och vill göra affärer med omvärlden igen, samt att kineserna kommer börja resa mer än tidigare. Att världen får i gång sina leverantörskedjor med Kina är viktigt för att trycka tillbaka inflationen. Man ska komma ihåg att inflationen började stiga 2021 på grund av att leverantörskedjorna kollapsade som en konsekvens av att världen stängde ner under coronapandemin.

Att marknadsräntorna nu faller tillbaka ger stöd till aktievärderingarna och aktiekurserna vilket gör att vi tror på en bra aktiemarknad under det kommande året.

Förändringar i portföljen

Under månaden adderade vi det italienska konsultbolaget Reply som vi träffade på Mediabancas aktiekonferensens i januari. Reply är ett snabbväxande bolag som är uppskattat av kunderna och som påminner om det svenska konsultbolaget Addtech. Reply blir ett bra bidrag till våra Champions i portföljen.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi är nu mitt i första kvartalets rapportperiod med en aktieportfölj med god tillväxt, rimlig värdering och låg skuldsättning. Vi jobbar hårt för att hitta de bästa och mest spännande entreprenörsbolagen som ska skapa avkastning till er andelsägare på lång sikt.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på våra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Coeli Global Small Cap Select.

Fondfakta

  • Startdatum 2022-03-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU2395167690
  • Öppen för handel Ja
  • PPM-nummer -
  • Jämförelseindex MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

BMC Global Select mars 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies