Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Small Cap Select februari 2023

Månadsbrev | 8 Mar 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var -0,65% under februari vilket var 1,83 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Tilltagande inflationsoro fick marknadsräntorna att stiga vilket skapade ett negativt sentiment på världens börser. Fondens avkastning påverkades också negativt av att vi fick några ofördelaktiga kursrörelser på rapportdagen i ett par av våra portföljbolag.

De aktier som gick starkast under månaden var Comfort Systems, Fortnox och Lime Technologies. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Ameresco, Staar Surgical och Magazine Luiza.

Fonden är full med spännande bolag som alla är väldigt duktiga inom sin nisch. Ett exempel är Alfen från Nederländerna som tillverkar laddstolpar, utrustning för att koppla upp solceller på nätet och batteripaket för stora solcellsanläggningar. Alfen har en mycket god tillväxt och under det senaste kvartalet växte omsättningen med hela 76% i årstakt. Trenden inom förnybar energi är fortsatt stark. Ett annat exempel på spännande bolag är det svenska CRM-bolaget Lime vars omsättning växte med 19% i årstakt under det senaste kvartalet. Lime har under 2022 rekryterat över 100 personer som ska hjälpa bolaget att växa i Sverige och på de nya marknaderna i Europa.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Det som stör nationalekonomerna och Jerome Powell på Federal Reserve är att den amerikanska arbetsmarknaden är väldigt stark. Den senaste mätningen i USA visar att arbetslösheten är nere på låga 3,4%. En annan datapunkt som bekräftar en stark arbetsmarknad i USA, är att i ett av våra bolagsmöten med amerikanska Clearfield, berättade CEO att fiberbolagen har brist på installatörer vilket i deras fall höll tillbaka försäljningen. CEO för Clearfield berättade vidare att alla som vill ha ett jobb får ett jobb. Detta visar att räntehöjningarna från Federal Reserve än så länge haft väldigt liten effekt på arbetsmarknaden. När arbetsmarknaden är stark är det svårt att sänka tillväxttakten i löneutvecklingen och stävja inflationen. Vi tror att det kommer bli ytterligare räntehöjningar under året från FED, som gör vad de kan för att bekämpa inflationen.

Det som påverkar aktiekurserna mest just nu är marknadsräntorna och bolagens rapporter. Makro kan vi inte göra så mycket åt men vi gör vårt bästa för att hitta spännande tillväxtbolag till er andelsägare, som kan ge ett gott bidrag till fondens långsiktiga avkastning.

Förändringar i portföljen

Under månaden ändrade vi småbolagsfondens exponering mot konsumentrelaterade bolag. Vi sålde tre bolag med fokus på sällanköpsvaror och köpte två bolag som fokuserar på försäljning av produkter och tjänster vi inte kan vara utan. De bolag vi sålde var, Sonos som tillverkar högtalare, Yeti som tillverkar kylboxar och termosmuggar samt Thule som är inriktade mot premiumprodukter för friluftsaktiviteter. Vi sålde även AT&S som är verksamma inom halvledarindustrin. Under månaden köptes Axfood, med sina lågprisprofilerade Willysbutiker in, samt Asbury Automotive, en bilåterförsäljare i USA med stort fokus på service av bilar. Asbury använder en stor del av sitt kassaflöde till att köpa tillbaka aktier vilket brukar vara gynnsamt för aktiekursen.

Vi anser att den nya exponeringen kommer ge en bättre stabilitet i fonden då vi fortsatt tror att konsumenten behöver hålla hårt i pengarna på grund ökade levnadskostnader. Vi ser dock framför oss att vi kan återvända till bolag inom kategorin sällanköpsvaror när förutsättningarna är bättre för konsumenterna.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vid månadsskiftet hade vi en spännande portfölj bestående av 36 globala småbolag. Vinsten för fondens innehav som helhet, är estimerad att växa med cirka 18% och baserat på det värderas fonden idag till cirka 20x vinsten. Det är en bra relation mellan tillväxt och värdering vilket gör att vi får en PEG-kvot på strax över 1. Som vi ofta påpekar, ett månadssparande i den typen av portfölj gör underverk för ditt långsiktiga sparande.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på våra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Coeli Global Small Cap Select.

Fondfakta

  • Startdatum 2022-03-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU2395167690
  • Öppen för handel Ja
  • PPM-nummer -
  • Jämförelseindex MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

BMC Global Select mars 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies