Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Small Cap Select mars 2023

Månadsbrev | 11 Apr 2023

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var -2,34% i mars vilket var 0,51 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Under årets tre första månader har avkastningen för den globala småbolagsfonden varit 5%, vilket är 2,07 procentenheter bättre än jämförelseindex. Mars var generellt sett en ganska svag månad för småbolagsaktier men i slutet av månaden såg vi en klar ökning av intresset för denna tillgångsklass.

De aktier som gick starkast under månaden var Mortgage Advice Bureau, Volution Group och Fortnox. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var Titan Machinery, Clearfield och El.En. SPA.

Vi tycker det är extra roligt att det är två engelska bolag som är i topp denna månad då det visar på bredden i våra innehav. Trots att bostadsmarknaden i Storbritannien genomgår en tuff period lyckades Mortgage Advice Bureau växa sin omsättning med 4% i årstakt, öka antalet rådgivare med 8% och öka sin marknadsandel till 6,8%. Volution rapporterade också fina siffror där omsättningen växte 8,5% de senaste sex månaderna, varav den största andelen var organisk tillväxt. Nu går vi snart in i en ny rapportsäsong och det ska bli kul att följa våra bolags utveckling. Ett bolag som ska bli extra intressant att följa är en av månadens förlorare, Clearfield. I ljuset av att de har guidat för tvåsiffrig tillväxt under 2023 har rapporten potential att få fart på aktien.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

I mitten av mars höjde Federal Reserve fed funds target rate med 0,25 procentenheter. Med hänsyn tagen till att inflationstakten nu minskar så har kanske FED nått slutet gällande räntehöjningarna. Under mars har den amerikanska 2- och 10-årsräntan kommit ned en hel del, vilket är obligationsmarknadens sätt att visa att de också tror att FED är klara med eller börjar närma sig slutet av höjningarna. Ni som har följt med och läst våra tidigare månadsbrev vet att räntenivåerna är med och påverkar aktiekurserna. Fallande räntor ger nu ett stöd till värderingarna och aktiekurserna vilket gör att vi tror på en bra aktiemarknad under året.

Under månaden har det varit mycket oro i banksektorn i Europa och USA som också har påverkat problemfria banker. Den schweiziska banken Credit Suisse togs över av UBS då befintliga ägare inte kunde skjuta till mer kapital. I USA är det bland annat Silicon Valley Bank, Signature Bank och First Republic Bank som har varit inblandade i svårigheter och nu blivit övertagna. Vi äger endast Nordnet Bank i småbolagsfonden och vi bedömer inte finns något att oroa sig för gällande bankens tillgångar. Dessutom så har finansinspektionen och dess utländska motsvarigheter jobbat i ett helt decennium med att stärka upp hela banksektorn för att den ska klara kriser bättre.

Förändringar i portföljen

Under månaden sålde vi tre bolag och köpte tre nya. De bolag som såldes var finska Musti och de amerikanska bolagen Alarm.com samt vår special situation i Titan Machinery. De nya bolagen i fonden är amerikanska Medpace, belgiska Melexis, och franska Soitec.

Medpace är ett CRO-bolag som utför kliniska tester i fas 1 till 4 åt olika läkemedelsbolag. Melexis designar bland annat sensorer till elbilar, motorcyklar, industrin, hälsovård etcetera. Det vi framför allt gillar med Melexis är deras exponering mot elbilar som vi tror kommer öka omsättningen ytterligare under kommande år. Soitec är ett bolag som är verksamt i halvledarsektorn och som tillverkar innovativa material till halvledarbolagen. Man framställer bland annat halvledarmaterial med kiselkarbid som applicerat i exempelvis elbilar ökar räckvidden jämfört med konventionellt halvledarmaterial.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vi går nu in i första kvartalets rapportperiod med en portfölj som har bra förväntad vinsttillväxt och låg skuldsättning. Vi bedömer att konjunkturen är på rätt väg och att den gradvis kommer förbättras. Förbättrad makrodata och starka bolagsrapporter bör vara ett bra recept för att skapa avkastning under kommande kvartal. Vid månadsskiftet februari/mars hade vi en spännande portfölj bestående av 36 globala småbolag som växer mer än marknaden.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på våra spännande entreprenörsdrivna bolag som finns i Coeli Global Small Cap Select.

Fondfakta

  • Startdatum 2022-03-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU2395167690
  • Öppen för handel Ja
  • PPM-nummer -
  • Jämförelseindex MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

BMC Global Select mars 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies