Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Select oktober 2023

Månadsbrev | 6 Nov 2023

Utvecklingen för Coeli Global Select var -2,62% under oktober månad, vilket var 1,94 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Förklaringen till börsnedgången i oktober beror till stor del på att räntemarknaden fortsätter att hålla sitt grepp om aktiemarknaden.

Dagens räntenivåer gör att obligationer är reella alternativ till aktier vilket får konsekvensen att pengar flyttas från aktiemarknaden till räntemarknaden. De höga räntenivåerna leder också till en allmän global ekonomisk inbromsning.

De aktier som gick starkast under månaden var Microsoft, United Health Group och Adobe. De tre aktier som hade den svagaste utvecklingen var Thermo Fisher, Fortnox samt Lonza.

Det tredje kvartalets rapportperiod är i full gång och med undantag av Thermo Fishers och Lonzas rapporter, så är det bra fart i bolagen med ökad omsättning och vinst. Thermo Fishers rapport fick ett tufft mottagande av börsen då bolaget sänkte sin guidning. Däremot var det gladare stämning i samband med Microsofts rapport, då bolaget slog förväntningarna både avseende omsättning och vinst per aktie. En annan bra rapport värd att nämna är ASM International i halvledarsektorn, vars omsättning växte med 9% i årstakt, och bolaget ser nu en förbättrad orderingång kommande kvartal. En starkt bidragande orsak till fondens goda utveckling i år är att våra Champions har stabila affärsmodeller och fantastiska produkter. Bolagen kan dra nytta av sin starka position samt pricing power för att även vara lönsamma i tider av tuffare ekonomiskt klimat.

Vi rekommenderar att ni kikar in på vår blogg då vi bland annat skrivit ett intressant inlägg om Cadence Design Systems, en Champion i den viktiga halvledarsektorn.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

”Higher for longer” är det nya modeordet på finansmarknaden och syftar på att centralbankerna kanske måste hålla styrräntorna på en hög nivå längre än vad man tidigare trott, för att bekämpa inflationen. Utifrån en aktieförvaltares perspektiv gör vi bedömningen att vi är nära ”räntetoppen” och att det troligtvis bara blir en höjning till i december. Vår bedömning bygger i huvudsak på två saker, det ena är att inflationen faktiskt faller och det andra är observationer hos bygg- och fastighetsbolagen. Den höga räntan gör att fastighetsbolagens finansieringskostnader har skjutit i höjden vilket påverkar deras lönsamhet. Byggbolagens orderingång sjunker dramatiskt vilket gör att de behöver säga upp personal, som i sin tur ger ökad arbetslöshet samt att nybyggnationen bromsar in. Även om centralbankerna fokuserar på att bekämpa inflationen så kan de inte blunda för vad som faktiskt händer i ekonomin, med en lägre efterfrågan som följd, och en konsument med betydligt mindre pengar i plånboken till konsumtion. Allt sammantaget så påverkas börskurserna av detta då kursen ofta hålls uppe baserat på framtida tillväxt av bolagens vinster. När vinstutsikterna faller, så faller också aktiekursen. För oss är växande vinster en väldigt viktig faktor eftersom vi vet att det är en av de största bidragsgivarna till stigande aktiekurser på lång sikt.

Förändringar i portföljen

I oktober sålde vi vårt innehav i Lonza, en kontraktstillverkare av läkemedel. I september så fick VD:n oväntat sparken och vi minskade då vår investering i bolaget. Efter att bolaget vinstvarnade i oktober (en olycka kommer sällan ensam) valde vi att sälja av de resterande aktierna, då det var tydligt att vi har haft fel i vår positiva bolagssyn.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vid oktober månads slut hade vi 34 innehav och en bra fördelning mellan Champions och Special Situations. Champions utgör 83% och Special Situations 17% av fonden. Baserat på nästa års förväntade vinster, är P/E-talet 20 för globalfonden, och vår bedömning är att vinsterna växer med nästan 16% under 2024. Portföljens förväntade omsättningstillväxt för 2024 är 11%, vilket kan jämföras med IMF:s prognos om 2,9 % Global BNP-tillväxt för 2024. Vi anser oss ha en attraktiv portfölj som ska kunna skapa god avkastning till er andelsägare.

Stort tack för förtroendet att få förvalta era pengar.


Fondfakta

  • Startdatum 2014-11-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU1133292463
  • Öppen för handel Dagligen
  • PPM-nummer 422709
  • Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Small Cap Select juni 2024

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Select juni 2024

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Select maj 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies