Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Select mars 2023

Månadsbrev | 5 Apr 2023

Utvecklingen för Coeli Global Select var 4,15% under mars vilket var 1,81 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Avkastningen för de första tre månaderna i år summeras till 12,98% vilket är 6,35 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex.

De aktier som gick starkast under månaden var Adobe, AMD och Sonova. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Societe Generale, Titan Machinery och Balder. Två av de bästa bolagen är teknologirelaterade och efter ett svagt 2022 så är det en sektor som i år kommit tillbaka i favör. På den sämre sidan finner vi två aktier med finansiell exponering, en sektor som hade det extra jobbigt under mars månad i och med turbulensen i banksektorn som startade i USA och sedan spred sig till Europa.

Nu går vi in i en ny rapportsäsong och det ska bli kul att följa vad våra bolag levererat under årets första kvartal. Ett bolag som ska bli extra intressant att följa är Beijer Ref, som nyligen tagit in nytt kapital i samband med förvärvet av Heritage Distribution. Som aktiva ägare är det extra roligt att få skjuta till kapital när våra företag behöver det och vi tror att Beijer Ref går en spännande framtid till mötes där vi troligen kommer se både stark organisk och förvärvad tillväxt.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

I mitten av mars höjde Federal Reserve fed funds target rate med 0,25 procentenheter. Med hänsyn tagen till att inflationstakten nu minskar så har kanske FED nått slutet gällande räntehöjningarna. Under mars har den amerikanska 2- och 10-årsräntan kommit ned en hel del, vilket är obligationsmarknadens sätt att visa att de också tror att FED är klara med eller börjar närma sig slutet av höjningarna. Ni som har följt med och läst våra tidigare månadsbrev vet att räntenivåerna är med och påverkar aktiekurserna. Fallande räntor ger nu ett stöd till värderingarna och aktiekurserna vilket gör att vi tror på en bra aktiemarknad under året.

Under månaden har det varit mycket oro i banksektorn i Europa och USA som också har påverkat problemfria banker. Den schweiziska banken Credit Suisse togs över av UBS då befintliga ägare inte kunde skjuta till mer kapital. I USA är det bland annat Silicon Valley Bank, Signature Bank och First Republic Bank som har varit inblandade i svårigheter. Vi är vaksamma men inte överdrivet oroliga för att det här skall sprida sig då regeringar och finansinspektioner världen över har jobbat i ett helt decennium med att stärka upp hela banksektorn.

Förändringar i portföljen

Under månaden tog vi in ett nytt innehav till vår korg av Special Situations, Nordea. Detta är en opportunistisk och mer kortsiktig position då vår bedömning är att oroligheterna i banksektorn kommer lugna ned sig relativt snabbt. Vi är i skrivande stund upp runt 6% på den här positionen och gläds åt signalvärdet när VD:n för JP Morgan nyligen kommunicerade att hans bedömning är att bankkrisen förmodligen är nära sitt slut. Det är ofta en bra idé att köpa när andra säljer i panik.

En annan aktie, som nyligen togs in som Special Situation i portföljen, är svenska Balder. Vi har haft förmånen att få lyssna på bolagets duktiga VD vid ett flertal tillfällen och med ett substansvärde på 92kr/aktie samt en aktiekurs på lite över 42kr/aktie (6:e april), så är vår bedömning att aktien erbjuder en bra risk/reward. Hittills har denna position ej givit positiv avkastning men vi har tålamodet att vänta ut den potential vi ser.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vi gick in i 2023 med en portfölj bestående av Världens Finaste Bolag, en portfölj med några av världens starkaste varumärken, företagsledningar och där företagen har bra vinsttillväxt samt låg skuldsättning. Det är glädjande att se att portföljen levererar enligt plan och det är med hög optimism som vi ser fram emot under kommande år.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på innehaven i våra fonder.

Fondfakta

  • Startdatum 2014-11-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU1133292463
  • Öppen för handel Dagligen
  • PPM-nummer 422709
  • Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

BMC Global Select mars 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies