Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Select maj 2024

Månadsbrev | 11 Jun 2024

Maj månad gav ett resultat på -1,83% vilket var 1,48 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Fonden är upp 10,63% i år. Vi är nu mitt emellan rapportsäsongerna och marknaden saknar ofta riktning just då, och kan upplevas som ganska volatil. Den stora bilden är dock att från en ekonomisk synvinkel, så mår världen bra och vinsterna fortsätter att öka för fondens innehav.

Fondens bästa bidrag under månaden kommer från NVIDIA, vars rapport var mycket stark och där trenden mot AI är som allra starkast och tydligast. På den svagare sidan finner vi det amerikanska byggnadsmaterialbolaget Martin Marietta, vars aktie hämtade andan efter en fin uppgång under en längre tid.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Förutom att inflationen så sakteligen verkar vara på väg ned och därigenom också räntorna så är två av de starkaste trenderna, som många bolag pratar om, de stora investeringarna inom AI världen över samt Indiens goda utveckling. Inom AI så ser vi hur tekniken används mer och mer inom läkemedelstillverkning, den skapar hjälpmedel inom programmering samt datoranvändning men det finns också militära användningsområden. USA har till exempel visat att AI nu kan flyga deras F16-plan och den första kampen mellan ett människostyrt militärt flygplan och ett styrt av AI har genomförts. Microsoft har nyligen annonserat att de skall bygga ett datacenter för 100 miljarder USD och vår beräkning är att det kan krävas lika mycket energi motsvarande ett halvt kärnkraftverk för att driva centret. Dessa exempel visar att AI är på allvar och det kommer ändra mycket av hur världen fungerar. 

Indien är den andra trenden som många företag pratar om. Idag är det väldigt få företag som investerar i greenfield (helt nya fabriker) i Kina utan det är i just Indien som det nu sker. Fler fabriker betyder fler jobb, högre utbildad arbetskraft och mer skatteintäkter, vilket leder till en positiv spiral som föder sig själv över tid. Vi är ser positivt på att runt 15% av fondens investeringar ligger inom halvledarsektorn samt cirka 7% i våra indiska bolag.

Förändringar i portföljen

Under månaden sålde vi av vårt innehav i Sterling Infrastructure efter en uppgång på runt 400% sedan vi först investerade för några år sedan. En mycket hög värdering tillsammans med det faktum att ekonomichefen lämnar företaget samt att Vd:n har sålt en stor del av sina aktier, gör att vi istället har investerat de pengarna i byggnadsmaterialbolaget Vulcan Materials. Vi har också gjort ett byte från Beijer Ref till Trelleborg, två väldigt välskötta bolag, men där vår bedömning är att den senare bland annat har en starkare balansräkning och arbetar strukturerat med aktieåterköp. Vi kommer troligen återkomma till Beijer Ref vid senare tillfälle men tar en paus just nu. Vi gjorde också ett byte från sjukförsäkringsbolaget United Health till ServiceNow. Bolaget tillhandahåller bland annat produkter som gynnas av den integration som AI möjliggör mellan mjukvaror.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vår ambition är att investera i en portfölj av Världens Finaste Bolag och vi är glada att kunna skriva att vi aldrig haft en starkare och mer balanserad portfölj än den vi har just nu. Som globalfond kan vi positionera oss mot de starkaste trenderna i världen, må det vara Indien, AI eller någon annan, och 2024 har alla ingredienser för vad som kan bli ett riktigt bra börsår. 

Vi rekommenderar att ni går på bloggen på vår hemsida där det finns många spännande inlägg att läsa från våra förvaltare och analytiker.


1 måni år3 årSedan start
BMC Global Select - R SEK
-1,83%
10,64%
45,76%
267,38%
Jämförelseindex-0,35%
14,28%
47,63%
210,55%


Fondfakta

 • Startdatum 2014-11-28
 • Förvaltningsavgift 1,4 %
 • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
 • Fondkategori Aktier globalt
 • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
 • Riskgrad 4 av 7
 • ISIN LU1133292463
 • Öppen för handel Dagligen
 • PPM-nummer 422709
 • Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

Fondens fem största innehav per 2024-05-31

 • 1280px-Martin_Marietta_logo

  MARTIN MARIETTA MATERIALS INC

 • Watsco

  Watsco

 • Mastercard

  MASTERCARD INC

 • Sp global

  S&P GLOBAL

 • Alphabet

  ALPHABET

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Select maj 2024

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Small Cap Select maj 2024

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies