Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Select juni 2024

Månadsbrev | 10 Jul 2024

Nu är sommaren här och solen skiner ute, och även på börsen. Juni var en bra månad där fonden ökade med 4,02% vilket var 1,20 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex*. Månaden är dock mest en transportmånad och det är nu i juli som rapporterna kommer och vi får mer insikt i hur våra bolag mår.

Som vi har skrivit om i tidigare månadsbrev så mår världen, ur en ekonomisk synvinkel, bra. Fondens uppgång hittills i år på 15,08% är precis som det skall vara utifrån hur våra bolag fortsätter att växa sina vinster.

Under juni månad var nästan hela analysteamet i USA för att bland annat besöka bolag i Texas och delta på William Blairs aktiekonferens i Chicago. På vår resa träffade vi både nya intressanta bolag samt befintliga innehav och som ni säkert känner till är bolagsmötet en viktig del av vår investeringsprocess. På vår hemsida hittar ni ett blogginlägg om vår resa till Chicago och vi har också lagt upp ett inlägg från Fortnox kapitalmarknadsdag. Våra spännande blogginlägg hittar ni här.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Den 6:e juni var det dags för den Europeiska centralbanken att sänka räntan med 0,25 procentenheter. Detta var den första sänkningen från ECB på flera år och är ett välkommet tillskott till aktiemarknaden. Nu väntar vi alla på att amerikanska Federal Reserve ska göra sin första sänkning. Det har dock visat sig att den amerikanska arbetsmarknaden är väldigt stark vilket gör att inflationen har svårt att komma ned till riktigt låga nivåer. Fed-chefen Jerome Powell har nyligen gjort ett uttalande att han vill att inflationen ska röra sig ned mot cirka 2% innan den första sänkningen kan komma att ske.

Andra trender som påverkar aktiemarknaden är AI och alla investeringar kring teknikutvecklingen kopplade till AI. En annan trend som påverkar marknaden är försäljningen av elbilar. Just nu debatterar EU vilken nivå på biltullarna de ska ha på kinesiska elbilar för att premiera europeisk biltillverkning. Kineserna är duktiga på att tillverka elbilar och ligger nu före de europeiska tillverkarna avseende pris och prestanda. Detta är en av förklaringarna till varför europeiska biltillverkare är så lågt värderade.

Förändringar i portföljen

Under månaden sålde vi Thermo Fisher, ett innehav som vi har ägt i många år och som gett ett solitt bidrag till fonden. Företaget kommer med all sannolikhet fortsätta att utvecklas positivt även efter att vi har sålt, men när vi tittar på resten av portföljen så har Thermo Fisher lånat lite väl bra för att finansiera sina förvärv, vilket gör att under kommande år så kommer bolaget troligen ha lite lägre tillväxt än vad vi önskar. Vår bedömning är således att ert kapital jobbar bättre i fondens andra innehav, i alla fall under kommande två till tre år.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vår ambition är att investera i en portfölj av Världens Finaste Bolag och tittar vi på den portfölj vi har idag så känns den väldigt stark och välbalanserad. Sommarledigheten för oss kommer ofta ganska tidigt och när ni läser det här så är vi tillbaka från ledigheten och redo att ta emot den spännande rapportsäsong som börjar nu i dagarna. Mer om den i nästa månadsbrev.  

* MSCI AC World NTR $ i SEK


1 mån
I år 
Tre år
Sedan start
BMC Global Select - R SEK
4,02%
15,09%
43,99%
282,16%
Jämförelseindex*
2,83%
17,51%
45,11%
219,33%

* Fondens jämförelseindex är MSCI AC World NTR $ i SEK

Fondfakta

 • Startdatum 2014-11-28
 • Förvaltningsavgift 1,4 %
 • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
 • Fondkategori Aktier globalt
 • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
 • Riskgrad 4 av 7
 • ISIN LU1133292463
 • Öppen för handel Dagligen
 • PPM-nummer 422709
 • Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

Fondens största innehav per 2024-06-30

 • 1280px-Martin_Marietta_logo

  MARTIN MARIETTA MATERIALS INC

 • Microsoft

  MICROSOFT CORP

 • Alphabet

  ALPHABET

 • Mastercard

  MASTERCARD INC

 • Sp global

  S&P GLOBAL

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Small Cap Select juni 2024

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Select juni 2024

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Select maj 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies