Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Select juli 2023

Månadsbrev | 10 Aug 2023

Utvecklingen för Coeli Global Select var 0,37% under juli månad vilket var 0,65% procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Hittills i år är Coeli Global Select upp över 28% vilket visar på styrkan i våra bolag. Som vi har skrivit om tidigare så belönas den typen av bolag vi äger när marknaden släpper sitt fokus på makro och i stället riktar blicken mot det bolagen faktiskt levererar.

De aktier som gick starkast under månaden var Adobe, MSCI och Alphabet. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var HCA Healthcare samt Martin Marietta. Rapportsäsongen bjöd inte på några större överraskningar då nästan alla bolag rapporterade precis som vi väntat oss. Att lyfta fram är dock att bolag likt MSCI och Alphabet, som marknaden varit lite skeptisk till, såg sina aktiekurser stiga när rapporterna kom in. Bolag som har varit i marknadens favör, likt Martin Marietta, såg sina kurser sjunka när rapporterna ”bara” lyckades överträffa marknadens förväntningar till viss del. Sammanfattningsvis så har det överlag varit en lugn rapportsäsong.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Trots att inflationen i USA har fallit till en nivå runt 3% valde Federal Reserve att höja räntan med en ”kvarting” (0,25 procentenheter) till 5,5%. Centralbankschefen Jerome Powell, är fortsatt fast besluten att trycka ned inflationen till målet på 2%. En styrränta på 5,5% är den högsta sedan 2001 då räntan toppade på 6,5%.

I Sverige vill inte inflationen ge vika utan fortsätter att vara hög och vid senaste mätningen var den över 9%. Det som bland annat gör det svårt att få ned inflationen är att vi importerar inflation som en konsekvens av den svaga kronan. Varor och tjänster i exempelvis dollar och euro blir dyrare när valutan är svag. Sedan kan vi också få tillfälliga prisökningar som till exempel när världsartisten Beyoncé gjorde ett framträdande i Stockholm och alla tillresta konsertbesökare tillfälligt drev upp hotellpriserna i staden. Priset på hotellnätter och restaurangbesök är en av tolv delkomponenter när inflationen beräknas varje månad. Över tid kommer vi dock få ned inflationen även i Sverige, men det kommer att ta längre tid än i exempelvis USA.

För närvarande lider svenska bygg- och fastighetsbolag av den höga räntenivån med stora nedgångar i aktiekurserna hos de noterade bolagen. Det gamla klassiska ordspråket ”Inget ont som inte har något gott med sig” kan komma väl till pass här då vi tror på stigande aktiekurser när räntan kommer ned. I vår special situations del har vi utnyttjat nedgången och exempelvis investerat i det svenska fastighetsbolaget Balder som handlas långt under bokfört värde.

Ett land som nu har börjat sänka räntan är Brasilien. I början av augusti sänkte centralbanken SELIC-rate (reporäntan) med 0,5 procentenheter. Den lägre räntan kommer troligen få en positiv inverkan på fondens brasilianska innehav Pagseguro under de kommande 12 månaderna.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjorde vi inga förändringar i vår portfölj.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Som ägare till det vi anser vara världens finaste bolag har vi en fortsatt positiv syn på resten av 2023. Visst finns det en del mörka moln vad gäller makro, men så snart marknaden börjar ana att centralbankerna är klara med sina räntehöjningar och inflationen fortsätter ner, ja då kommer också bolag av hög kvalitet att belönas av aktiemarknaden och få den värdering de faktiskt förtjänar.


Fondfakta

  • Startdatum 2014-11-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU1133292463
  • Öppen för handel Dagligen
  • PPM-nummer 422709
  • Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

BMC Global Select mars 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies