Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Select januari 2023

Månadsbrev | 7 Feb 2023

Plus 6% i jämförelse med minus 8%. Den första siffran är konsumentförsäljningen i USA under december månad. Den andra är motsvarande statistisk i Sverige och en så svag siffra får vi gå hela vägen tillbaka till 1993/1994 för att hitta.

Det här är förklaringen till varför det känns så jobbigt i Sverige just nu men också förklaringen till varför fonden ökade med 9,15% under januari månad. USA är det viktigaste landet för vår fond, eftersom när det går bra för USA, så går det oftast bra för de globala aktiebörserna.

Vårt förvaltningsarbete under hösten 2022 börjar nu ge utdelning och fonden utvecklades 1,5 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex i januari. Tre av de fyra aktier som gick bäst under månaden var bolag vi passade på att köpa under 2022 när dessa var oförskämt billiga; Autonation, Société Générale samt MSCI. Bland de aktier som gick svagast hittar vi våra indiska banker, aktier som gick starkt under 2022 men som nu hämtar andan en aning. Under februari rapporterar de flesta av fondens innehav och vi ser med spänning fram emot att ta del av deras kvartalsrapporter.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

2022 präglades av inflation, krig, energikris och räntehöjningar. Ett gräsligt och hemskt år och även om kriget i Ukraina fortfarande pågår så är det värsta troligen förbi när det gäller inflationen, vilket kommer leda till en långsammare räntehöjningstakt framöver. Ett första tecken på det såg vi när Fed vid senaste mötet höjde räntan med endast 0,25 procentenheter. Under 2022 fick vi uppleva fyra tillfällen då man höjde räntan med 0,75 procentenheter! Det som kommer vara viktigt för inflationens utveckling framöver är styrkan i den amerikanska arbetsmarknaden. En svagare arbetsmarknad låter kanske negativt men kopplat till inflationen kan det ha en dämpande effekt då högre arbetslöshet ger lägre lönetryck vilket i sin tur hämmar inflationen.

Nationalekonomerna debatterar just nu om det kommer bli en ihållande konjunkturnedgång eller om vi snart börjar lyfta igen. När vi analyserar våra företag så ser vi lite för stora varulager men vi ser också en utbredd vilja till ökade investeringar. Detta gör att vi tror att förbättrad makro och bra bolagsrapporter kommer driva marknaderna till högre nivåer. En ”lagom” hög inflation kan t.o.m. vara bra för våra bolag då de har lättare att få igenom prishöjningar vilket gynnar bolagens omsättning och lönsamhet.

Förändringar i portföljen

Under månaden sålde vi vår Special Situations-aktie, Danske Bank. En aktie vi började köpa under hösten när kursen stod i 100 DKK/aktie och som vi nu sålde några månader senare på runt 140DKK/aktie. Special Situations är mer opportunistiska innehav som vi kan äga under en kortare tidsperiod. Ett mycket intressant komplement till våra Champions. Titta på den här filmen där vi bland annat går igenom hur vi tänker kring Special Situations.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Det positiva marknadssentiment som återvände i januari belönade våra bolag. I samband med att ökningstakten av långräntorna nu avtar och att dessa blir mer stabila tror vi marknadens riskaptit kommer bestå och fortsatt belöna den typen av bolag vi är investerar i. Kvalitetsbolag med bra vinsttillväxt, låg skuldsättning och starka varumärken.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på innehaven i våra fonder.

Fondfakta

  • Startdatum 2014-11-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU1133292463
  • Öppen för handel Dagligen
  • PPM-nummer 422709
  • Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

BMC Global Select mars 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies