Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Select februari 2023

Månadsbrev | 8 Mar 2023

Utvecklingen för Coeli Global Select var -0,61% under februari vilket var 2,60 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Under månaden påverkades avkastningen positivt av att många företag världen över rapporterade goda tillväxtsiffror.

Det kan låta lite märkligt, men detta är också negativt för börsen då den allmänna tillväxten är så stark att inflationen inte ger med sig. Högre inflation leder till stigande marknadsräntor vilket pressar ned aktiekurserna. Det vi tjänar i ena vågskålen, där bolagens leverans är i fokus, förlorar vi i den andra där inflationen och räntorna är i fokus.

De aktier som gick starkast under månaden var Fortnox, Beijer Ref samt Autonation. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var S&P Global, Adobe samt Technoprobe. I alla de här fallen så är det företagsspecifika anledningar till utfallen. Adobe är framför allt intressant då aktien föll när det nu ryktas att deras stora förvärv av Figma ej går igenom. Kursreaktionen är faktiskt lite komisk, för när förvärvet annonserades 2022 föll kursen ordentligt (marknaden tyckte att förvärvet var för dyrt) och nu när det kanske visar sig att förvärvet inte går igenom, då faller kursen igen. Så oavsett vad företaget gör med det här förvärvet så faller kursen. Ibland är Mr Market på märkligt humör.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Det som påverkar aktiekurserna mest just nu är marknadsräntorna och bolagens rapporter. Makro kan vi inte göra så mycket åt men vi gör vårt bästa för att hitta fantastiska bolag till fonden som belönar er andelsägare i form av bra avkastning på lång sikt.

Det som stör nationalekonomerna och Jerome Powell på Federal Reserve är att den amerikanska arbetsmarknaden är väldigt stark. Den senaste mätningen i USA visar att arbetslösheten är nere på låga 3,4%. Detta visar att räntehöjningarna från Federal Reserve än så länge haft väldigt liten effekt på arbetsmarknaden. När arbetsmarknaden är stark är det svårt att sänka tillväxttakten i löneutvecklingen och stävja inflationen. Vi tror att det kommer bli ytterligare räntehöjningar under året från FED, som gör vad de kan för att bekämpa inflationen.

Bland våra innehav kan vi exempelvis se att Fortnox nu höjer sina priser med runt 15-17% på vissa av sina moduler. Vi ser även att amerikanska byggnadsmaterialföretaget Martin Marietta, höjde sina priser under 2022 med runt 14% och förmodligen kommer höja lika mycket det här året. När företag efter företag höjer sina priser, då får vi konsumenter inflation som ett brev på posten. Den stora frågan är då, när kommer inflationen ned och därmed räntan? Ledande ekonomer ser att inflationen kommer ned under året, och det vi kan göra som förvaltare av ert kapital, är bland annat att investerare i företag likt ovannämnda. Företag som kan använda sin pricing power för att växa vinsten vilket i sin tur ger ert kapital ett visst inflationsskydd.

Förändringar i portföljen

Efter en period av få förändringar i fonden så gjordes en hel del förändringar under februari. Inom hälsovård sålde vi Zoetis och köpte Lonza, då det sistnämnda bolaget har betydligt högre tillväxt. Inom teknologi sålde vi giganten Amazon på grund av att de är fällda för marknadsmissbruk i Italien. Vi har även sålt Renault efter en mycket god utveckling under de senaste 12 månaderna. Ytterligare ett innehav som fick lämna fonden var Esteé Lauder. Bolaget kommer troligtvis ersättas av ett annat inom lyxkonsumtion framöver.  Nya innehav i fonden är också AMD samt ASM International, båda verksamma i den spännande halvledarsektorn. Om ni vill lära er mer om denna sektor, titta på filmen Halvledarsektorn under lupp, med vår duktiga analytiker Herman Ohlsson.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vid månadsskiftet hade vi en spännande och diversifierad portfölj bestående av 33 bolag. Vinsten för fondens innehav som helhet, är estimerad att under nästa år växa med cirka 15%. En mycket solid siffra som bådar gott inför framtiden trots det tuffa ekonomiska läge världen befinner sig i idag.

Nyheter

Glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev för våra fonder. Vid varje kvartalsslut bifogar vi hela listan på innehaven i våra fonder.

Fondfakta

  • Startdatum 2014-11-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU1133292463
  • Öppen för handel Dagligen
  • PPM-nummer 422709
  • Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Small Cap Select juni 2024

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Select juni 2024

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Select maj 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies