Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Select augusti 2023

Månadsbrev | 8 Sep 2023

Utvecklingen för Coeli Global Select var 2,08% i augusti vilket var 0,78% procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. Som vi nämnt i tidigare månadsbrev har utvecklingen i år varit fantastisk och summeras nu till +31%.

Vad som är glädjande att se, är att det finns starka bidragsgivare till avkastningen inom bland annat byggsektorn och bilindustrin. Det är alltså inte bara teknikbolagen som drivit den goda avkastningen vilket visar på bredden i vår portfölj.

De aktier som gick starkast under månaden var Sterling Infrastructure, Mastercard samt Adobe. De två aktier som hade den svagaste utvecklingen var Fortnox och Beijer Ref. Fortnox och Beijer Ref är meddragna i det allmänt sura sentimentet kring svensk ekonomi från både inhemska och utländska investerare.

Sterling Infrastructure är ett byggbolag i Texas vars aktie har ökat med över 140% i år och som varit en av fondens allra bästa bidragsgivare. Sterling gör bland annat cementgrunden till alla de fabriker som nu byggs i framför allt de södra delarna av USA. Vi har haft regelbundna samtal med ledningen och besökt dem flera gånger på deras huvudkontor i Houston. Det är väldigt roligt för oss som investerare att få vara del av deras resa från ett okänt byggbolag i Texas till ett bolag som nu expanderar över USA och som anstränger sig för att bli mer känt samt mer hållbart.

I början av september gör vi en analysresa till Silicon Valley för att träffa många spännande mjukvaru- och halvledarbolag. Vi kan redan nu nämna att vi kommer skriva några spännande inlägg på vår blogg om resan och våra bolagsmöten. 

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Vi börjar nu se ljuset i tunneln efter alla räntehöjningar och frågan är nu när centralbankerna slutar höja räntan och i stället börjar prata om sänkningar. Den amerikanska ekonomin är dock fortsatt väldigt stark vilket gör att räntesänkningarna kan dra ut på tiden, men vi tror att den värsta uppgången förmodligen är förbi. I Kina, världens andra största ekonomi, brottas många fastighetsbolag med stora finansieringsproblem och att de inte kan sälja tillräckligt många nya lägenheter. Det intressanta är att de västerländska börserna i princip är helt opåverkade av de kinesiska fastighets- och byggbolagens svårigheter. Dock är problemen i fastighetssektorn ett globalt fenomen. I skrivandes stund befinner vi oss i San Francisco och vi ser många tomma kontorslokaler som i normfallet hade varit uthyrda.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjorde vi två förändringar i vår Special Situations del av portföljen, investeringar med en kortare tidshorisont på normalt 6-18 månader. Vi sålde Nordea och köpte in det italienska bilbolaget Stellantis. Det som lockar med Stellantis är att värderingen är mycket attraktiv. Justerar man för den stora kassan som finns i bolaget, handlas aktien på under 3x prognostiserad vinst för 2024. Stellantis är ett bolag som innehåller varumärken som Alfa Romeo, Chrysler, Fiat, Jeep, Maserati och Peugeot. Under första halvåret 2023 växte företaget sin omsättning med 12% och genererade 14,4% i EBIT-marginal, en mycket hög lönsamhet för en biltillverkare. Det som håller nere värderingen på bolaget är dels att det finns frågetecken runt en kommande arbetarstrejk i USA, dels p.g.a. det allmänna konjunkturläget i Europa. Vår syn är dock att värderingen är tillräckligt attraktiv trots detta. Det är inte ofta man kan köpa ett växande och lönsamt företag på dessa värderingsnivåer.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi har en synnerligen intressant globalfond, vars innehav bestående stabila Champions och lågt värderade Special Situations, har en prognostiserad vinsttillväxt på mer än 17% mellan 2023 och 2024. Den aggregerade omsättningstillväxten för bolagen under samma period är mer än 11%. Vi tycker att detta är attraktivt i en värld där många länder kämpar för att växa sin BNP och undvika recession.


Fondfakta

  • Startdatum 2014-11-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU1133292463
  • Öppen för handel Dagligen
  • PPM-nummer 422709
  • Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Select maj 2024

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Small Cap Select maj 2024

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies