Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Select april 2024

Månadsbrev | 10 May 2024

April månad gav ett resultat på -0,4% vilket var i linje med vårt jämförelseindex och i år är fonden upp 12,69%. Vi har nu gjort stora delar av första kvartalets rapportsäsong och våra reflektioner är att allt går som väntat.

 Konsumenten har det lite tufft i Europa men i USA så ser det bra ut trots att räntan är så hög som den är. Kina verkar stabiliseras och med räntesänkningar på väg att ske, så börjar fastighetsmarknaden stabiliseras över hela Europa. De stora trenderna med investeringar i AI och datacenter fortsätter och i Indien växer landet så det knakar. Allt är med andra ord riktigt bra från en ekonomisk synvinkel.

Fondens bästa bidrag under april kom från Alphabet, Watsco samt den indiska banken ICICI. Vad de alla har gemensamt är att rapporterna kom in riktigt starkt. Vinst per aktie för Alphabet växte till exempel med 62% jämfört med föregående år. På den svagare sidan finner vi Stellantis, MSCI samt AMD, och även här är rapporterna förklaringen till kursrörelserna. Vi hade tagit hem en del vinst i Stellantis tidigare under året men det var ändock tråkigt att se aktien falla, detta eftersom CFO:n indikerade en något lägre marginal än väntat under årets första hälft, framför allt förklarat av modellskiften men också p.g.a. en mer utmanande europeisk bilmarknad. I MSCI:s och AMD:s fall så var det bolagsspecifika anledningar till aktiernas svaga utveckling. MSCI förlorade Credit Suisse som kund när UBS köpte upp bolaget vilket gjorde kvartalet svagt och för AMD så var förväntningarna alldeles för uppskruvade inför rapporten. Av våra 34 innehav i fonden så var det här de tre plumparna i protokollet för rapportsäsongen, vilket betyder att de andra 31 bolagen hade solida rapporter.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Bra bolagsrapporter från till exempel indextunga namn som Apple, Google och Microsoft och kommunikationen kring kommande räntesänkningar från Federal Reserve påverkade marknaden under månaden. Även konflikten mellan Iran och Israel hade en inverkan då det inte blev en större vedergällningsattack från Israel, vilket hade skalat uppkonflikten ytterligare. Marknaden kunde dra en lättnades suck och i stället fokusera på annan makro-data. Just nu är det fullt fokus på amerikansk inflations- och arbetsmarknadsstatistik för att skönja minsta tecken på en framtida sänkning av den amerikanska styrräntan. Marknaden har gått från att tro på flera sänkningar under året till att i stället tro på en till två sänkningar efter sommaren. 

Vi har fått en viktig och positiv datapunkt från S&P Global som äger den viktigaste ratingen (betyg) för obligationer. Vid den senaste kvartalsrapporten hade bolaget den högsta omsättningstillväxten inom just rating vilket tyder på att bolagen nu kan finansiera sig med företagsobligationer i större utsträckning. Detta tyder på att bolag, generellt över hela världen, börjar få det lättare med finansiering. Ett riktigt vårtecken för den globala ekonomin.

Förändringar i portföljen

Under månaden köpte vi in Synopsys som framför allt tillhandahåller mjukvara för att designa chip. Vi har sedan tidigare investerat i sektorkollegan Cadence och har nu även valt att köpa Synopsys efter att man annonserat sitt förvärv av Ansys, som vi tror har god potential att skapa värde för aktieägarna över tid. Synopsys gynnas dessutom av stark efterfrågan på mer avancerade chip till AI och att fler hyperscalers, så som Microsoft och Google designar sina egna chip, vilket kräver både Synopsys och Cadence mjukvara. Vi anser således att både Cadence och Synopsys har goda möjligheter att växa sina vinster med 15% per år. 

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vår portfölj av Världens Finaste Bolag har fått en bra start på året och vi är nöjda med utvecklingen hittills. Med lite medvind från räntesänkningar så har 2024 alla ingredienser för vad som kan bli ett riktigt bra börsår. 

Vi rekommenderar att ni går på vår nya hemsida https://www.bmcapital.se/ där det finns mer information om fonderna samt många spännande blogginlägg att läsa från våra förvaltare och analytiker.


En månI årTre årSedan start
BMC Global Select - R SEK
-0,40%12,70%
49,40%
274,23%
Jämförelseindex
-0.41%14,69%
47,51%
211,65%

Fondfakta

 • Startdatum 2014-11-28
 • Förvaltningsavgift 1,4 %
 • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
 • Fondkategori Aktier globalt
 • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
 • Riskgrad 4 av 7
 • ISIN LU1133292463
 • Öppen för handel Dagligen
 • PPM-nummer 422709
 • Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

Fondens fem största innehav per 2024-04-30

 • 1280px-Martin_Marietta_logo

  MARTIN MARIETTA MATERIALS INC

 • Watsco

  Watsco

 • Mastercard

  MASTERCARD INC

 • Sp global

  S&P GLOBAL

 • Alphabet

  ALPHABET

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Small Cap Select juni 2024

Månadsbrev | 10 Jul 2024

BMC Global Select juni 2024

Månadsbrev | 11 Jun 2024

BMC Global Select maj 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies