Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

BMC Global Select april 2023

Månadsbrev | 9 May 2023

Utvecklingen för Coeli Global Select under var 1,00% under april vilket var 0,55 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex.

De aktier som gick starkast under månaden var Atlas Copco, HCA och Kotak Mahindra Bank. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var MSCI, Beijer Ref, och ASM International. I samtliga fall, bortsett från Beijer Ref, så förklaras aktiens utveckling av den kvartalsrapport bolaget levererade under månaden. För Atlas Copco och HCA (sjukhuskedja i USA) så var rapporterna milsvid över förväntan och båda bolagens aktier förtjänade verkligen sin värdeutveckling. Under Andreas Brocks tidigare roll som analytiker har han följt Atlas Copcos kvartalsrapporter sedan 2012. Det brukade ofta vara så att efter en medioker rapport (som förra) kommer det en riktig kanonrapport, så blev det denna gång också. Finanstjänsteföretaget MSCI:s rapport var överlag bra, men man kunde tyvärr utläsa att deras ESG-tjänster har sett minskad efterfrågan, framför allt i Europa. ASM Internationals rapport visade att vissa order på deras produkter skjuts lite på framtiden. Marknaden skakade dock av sig detta ganska snabbt och ASM:s aktie är tillbaka i närheten av priset den handlades på innan rapporten.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

I början av maj gjorde Federal Reserve ytterligare en höjning av fed funds target rate med 0,25 procentenheter. Vi tror att detta är den sista eller näst sista höjningen från Fed för denna gång. Detsamma gäller nog ett flertal andra centralbanker som också närmar sig slutet av cykeln. Vår åsikt baserar vi på att inflationen i USA nu har fallit 4 procentenheter sedan toppen i juni 2022. Den senaste observationen av inflationen i USA var i april och då var den cirka 5%. Det andra skälet till att vi tror att Fed är nära toppen gällande räntehöjningarna, är att några av de regionala amerikanska bankerna har fått stora problem på grund av att styrräntan stigit så snabbt. Dels så är det bankernas exponering mot fastighetsbolag som ifrågasätts men också att många banker har gjort en hel del felinvesteringar med sin egen likviditet. När sedan bankens kunder börjar känna att det ”osar katt” och tror att banken ska gå under tar de ut sina besparingar och då får vi en så kallad ”Bank-run”. I vår digitala värld med möjlighet till snabba transaktioner kan en ”Bank-run” ske väldigt snabbt. I Silicon Valley Banks fall tog kunderna ut 75% av sitt kapital på 36 timmar. Vi får hoppas att denna trovärdighetskris för de amerikanska regionala bankerna blåser över snabbt så att aktiemarknaden slipper detta element av oro.

I den positiva delen av vågskålen hittar vi nyheter om att Kina har börjat öppna upp på allvar och vill göra affärer med omvärlden igen, samt att kineserna kommer börja resa mer än tidigare. Att världen får i gång sina leverantörskedjor med Kina är viktigt för att trycka tillbaka inflationen. Man ska komma ihåg att inflationen började stiga 2021 på grund av att leverantörskedjorna kollapsade som en konsekvens av att världen stängde ner under coronapandemin.

Att marknadsräntorna nu faller tillbaka ger stöd till aktievärderingarna och aktiekurserna vilket gör att vi tror på en bra aktiemarknad under det kommande året.

Förändringar i portföljen

Under månaden gjordes inga förändringar i fonden.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi gick in i året med en aktieportfölj bestående av Världens Finaste Bolag. En portfölj med några av världens starkaste varumärken, företagsledningar och där företagen har bra tillväxt samt låg skuldsättning. Det är glädjande att se att portföljen levererar enligt plan och det är med hög optimism som vi ser fram emot resten av året.

Fondfakta

  • Startdatum 2014-11-28
  • Förvaltningsavgift 1,4 %
  • Prestationsbaserad avg. Ja, 10 %*
  • Fondkategori Aktier globalt
  • ESG klassificering Artikel 8, Ljusgrön
  • Riskgrad 4 av 7
  • ISIN LU1133292463
  • Öppen för handel Dagligen
  • PPM-nummer 422709
  • Jämförelseindex MSCI AC World NTR $ i SEK

Största innehav(%)

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar

Månadsbrev | 10 May 2024

BMC Global Select april 2024

Månadsbrev | 11 Apr 2024

BMC Global Select mars 2024

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies