Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

Andreas Brock intervjuas i EFN

Media | 29 Sep 2023

EFN

EFNs programledare Albin Kjellberg intervjuar vår förvaltare Andreas Brock om bolag med koppling till datacenter, halvledare och AI. Några av de bolag som tas upp är NVIDIA, Adobe, Modine Manufacturing, Sterling Infrastructure samt svenska Munters. 

Här kan du titta på intervjun

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies