Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

  • Flera års erfarenhet inom bolagsrätt och finansiell juridik

  • Juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg

  • Erfarenhet från arbete med styrelsefrågor

Sara Bratt är jurist med fokus på bolagsrätt, börsrätt och finansiell juridik. Sara har tidigare erfarenhet från nischad affärsjuridisk byrå där hon bl.a. arbetade med noterade tillväxtbolag, börsnoteringar, kapitalanskaffningar, marknadskommunikation och styrelsefrågor.

Utanför arbetet reser Sara gärna till nya platser och spenderar en stor del av sin tid med familj, vänner och parets två hundar.

Sara

Sara Bratt

Bolagsjurist

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies