Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

  • Arbetat på Brock Milton Capital sedan 2020

  • Mer än 20 års erfarenhet från finansbranchen

  • Arbetat på Brummer & Partners

Jessica har huvudansvar för förmedlare och rådgivare. Hon har arbetat i finansbranschen sedan början 2000-talet och startade sin karriär som rådgivare på Skandia. Därefter blev det bland annat Nordea och Brummer & Partners innan boken "Vägen Till Vinnande Aktier" väckte hennes intresse för Brock Milton Capital (då Coeli Global). 

Fritiden spenderas gärna i stallet eller skidbacken. 

Kontakta Jessica

Telefon:
E-post: jt@bmcapital.se

Jessica Thorstensson 2

Jessica Thorstensson

Produktspecialist med huvudansvar för förmedlare

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies