Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

  • Fullt fokus på den spännande halvledarsektorn

  • Arbetat fem år i finansbranschen

  • Masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm

Herman har valt att specialisera sig på den mycket viktiga halvledarsektorn. Han har arbetat över fem år med bland annat aktiehandel och aktieanalys. Herman har en master i finans från Handelshögskolan i Stockholm.

När han inte funderar på den viktiga halvledarsektorn och kassaflödesmodeller är han gärna i skogarna i det landskap där han är född, Småland, och jagar. 

Herman 3

Herman Ohlsson

Analytiker med fokus på halvledarsektorn

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies