Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

  • Arbetat i över tio år som analytiker/förvaltare med fokus på småbolag

  • Arbetat på Brock Milton Capital sedan 2022

  • Bachelor in Finance, University of Otago, CFA Level 1

Christopher Wright har under många arbetat med att analysera och investera i globala småbolag. Har har bland annat arbetat som senior analytiker och medförvaltare på två hedgefonder i Tyskland samt Nya Zeeland.

Fritiden spenderar Chris gärna under vattnet som fridykare eller på skidorna högt uppe i bergen. 


Chris 3

Christopher Wright

Assistant PM & analytiker med fokus på konsumentsektorn

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies