Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

  • Arbetat på Brock Milton Capital sedan 2014

  • Mer än 15 år i branschen

  • MBA från London Business School, CFA Charterholder

Andreas Brock är tillsammans med Henrik Milton ansvarig förvaltare för BMC Global Select och BMC Global Small Cap Select.

Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han i London på en av världen största kapitalförvaltare, Capital Group. Före sin tid i London, arbetade Andreas på ABB med bland annat företagsförvärv i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Andreas 1

Andreas Brock, CFA

Fondförvaltare

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies