Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

Texas – Den blomstrande delstaten

Blogg | 5 Jun 2023

Jag tänkte inleda detta inlägg med att ta tempen på er kunskap om de största ekonomierna i världen. Vilken är den nionde största ekonomin i världen mätt som BNP? Det är en fråga som jag faktiskt tror en hel del kommer svara fel på.

Enligt IMF så är svaret: delstaten Texas i USA. 2022 var Texas BNP 2,4 biljoner USD. Med den siffran kommer man före länder som Kanada, Sydkorea, Italien, Brasilien och strax efter länder som Frankrike samt Storbritannien. I Q4 2022 växte Texas BNP med 7 % vilket var den högsta tillväxten i hela USA. (U. S. Bureau of Economic Analysis). En väldigt viktig motor i Texas ekonomi är den så kallade Texastriangeln där statens fyra största städer ingår; Austin, Dallas–Fort Worth, Houston, och San Antonio. Triangeln innehåller nästan 70 % av statens befolkning och står för nästan 80 % av dess BNP. Lägg till att över 50 av företagen på Fortune 500 har sitt huvudkontor i regionen, så förstår man att det är ett område där företagandet blomstrar.

Bildkälla: Wikipedia

Vi besöker delstaten Texas

Vår förvaltare Andreas Brock besökte nyligen den sprudlande delstaten Texas och nedan följer hans tankar från resan.

” Jag kommer ihåg när en amerikansk fondförvaltare fick se Beijing för första gången. Det var då han förstod att Kina är en gigantisk ekonomi med otroligt disciplinerad arbetskraft, en världsmakt. Han var helt annorlunda som investerare efter den resan. En liknande aha-upplevelse fick jag när jag spenderade tid i Houston. Jag har aldrig känt att Sverige är så litet som när jag fick se staden och dess milslånga industrikomplex. Jag undrar om det finns något liknande någonstans i världen. Otroliga industrianläggningar, så långt ögat kunde nå, och när man kom dit ögat kunde nå, så var det lika mycket till. Det känns som vi åkte i över 30 minuter i 130 km/h och anläggningarna tog aldrig slut. Tänk er halva Skåne som en industripark.

En annan intressant aspekt av den kraftiga tillväxten i regionen är vilken effekt de har på lönerna. Jag samtalade med en ingenjör som precis skulle ge sig ut på arbetsmarknaden och han räknade med en ingångslön på 75 000 USD/år och efter tio år räknade han med att tjäna runt 150 000 USD/år. Den typen av löner gör att det finns en väldigt stark köpkraft i regionen.

De företag jag bland annat träffade under resan var Primoris, Sterling Infrastructure och Comfort Systems. Bolag som alla rider på den enorma infrastrukturvåg som nu rör sig över USA och där den stora utmaningen i dagsläget är arbetskraft, inte efterfrågan. Man kan fråga sig hur lång tid den här vågen kommer vara i rörelse? Bolagen menar att visibiliteten i orderböckerna två år fram i tiden är god, och där ser man inga tecken på avmattning. De poängterade dock att den troligen håller i sig i fem år, kanske ännu längre. Så långt fram i tiden är svårt spekulera i, men alla var överens om att detta är en väldigt stark och nödvändig trend för landet.

Under våra diskussioner så kom de senaste bankproblemen upp på tal men detta var inget man oroade sig över. Ett ämne de gärna pratade mycket om var ESG. Där var man väldigt mottaglig för att lära sig mer om hur andra bolag arbetar med dessa frågor. Många tror att Texas är en konservativ stat, tvärt om skulle jag säga, den är mycket progressiv. Vet ni till exempel att Texas har enorma vindparksanläggningar och att man var bland de första i världen att bygga dessa? Enligt energimyndigheten IRA har Texas idag mer än dubbelt så hög kapacitet inom vindkraft som tvåan i sammanhanget, Kalifornien. En ytterligare pusselbit i energiomställningen i Texas är de skattelättnader som kommer införas.

På tal om förnybara energikällor så hade jag ett intressant samtal med en amerikansk vän som arbetat över 30 år inom transmission. Hans syn var att elbilsutvecklingen eventuellt kör i diket. Problemet är att elledningarna inte är dimensionerade för att alla ska börja ladda sina elbilar i hemmet, då det skulle få ledningarna att i princip brinna upp. Hans grova uppskattning var att distributionsnätverket behövde fördubblas i USA om det ska vara möjligt för hushållen att börja ladda bilen hemma. Han tror dock att en lösning på problemet kan vara att det upprättas laddningsområden dit man åker för att ladda bilen. En betydligt enklare lösning i stället för att bygga om hela elnätet som uppskattningsvis skulle ta 20 år. På tal om elnätet så är ett av problemen med de stora vindkraftsparkerna att elen produceras i västra delen av Texas men behovet är som störst i den östra delen. Lite likt utmaningarna vi har i Sverige med mycket av elproduktionen norr över. Detta var en väldigt givande resa till en delstat där företagandet verkligen blomstrar. ”

Innehav exponerade mot den starka trenden

I våra två fonder Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select är vi exponerade mot en antal vinsttrender. En av dessa är Homeshoring/Reshoring, som handlar om att produktion flyttas hem från exempelvis Kina eller andra lågkostnadsländer. En vinsttrend som bland annat bidrar till att lyfta infrastruktursektorn i landet till nya höjder.

Låt oss titta närmare på de senaste kvartalsrapporterna (Q1 2023) för några av våra innehav vars verksamhet har exponering mot denna trend och den blomstrande delstaten Texas.

Comfort Systems – innehav i Coeli Global Small Cap Select
Bolaget tillhandahåller installation och service inom mekanik, elektronik samt VVS.

Några höjdpunkter från rapporten:

 • Orderboken ökade 63 % YoY varav 58 % organiskt.
 • Omsättningen ökade 33 % YoY varav 30 % var organisk tillväxt.
 • EBIT kom in på 71 MUSD vilket är upp 99 % YoY och EPS ökade med 64 %.
 • Fortsatt starkt kassaflöde och Net Debt /EBITDA är nu 0,4.

Sterling Infrastructure – innehav i Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select
Bolaget är ledande inom infrastruktur för transport (ex flygplatser, vägar, hamnar), byggnader (ex kommersiella och bostad) samt E-infrastruktur (ex datacenter, lager och logistikanläggningar).

Några höjdpunkter från rapporten:

 • Försäljningen ökade med 10 % YoY.
 • EPS ökade med 8 % YoY.
 • Orderboken växte 15 % under kvartalet och täcker nu cirka 80 % av helåret 2023.
 • Affärsområdet E-infrastruktur, där bland annat datacenter och mer avancerade tillverkningscenter ingår, växte med 22 % YoY.
 • Ökad efterfrågan på det man kallar next generation industrial facilities. Framför allt med exponering mot elbilar och solenergi då denna produktion nu flyttas ”hem” till USA.

Bolaget själva tycker Homeshoring-trenden har gått snabbare än vad man räknat med. Bland annat vann man sin största e-infrastrukturaffär någonsin när Hyundai nu bygger sin project sight för batterier.

Martin Marietta – Innehav i Coeli Global Select
Bolaget är ledande inom byggmaterial i form av cement, betong, asfalt och grus/stenkross.

Några höjdpunkter från rapporten:

 • Omsättningen ökade med 10 % YoY.
 • EPS kom in på fina 2,16 USD mot marknadens förväntningar på 0,98 USD.
 • Den bra starten på året gör att man tror sig hamna i den övre delen av tidigare guidning för omsättningen. Bolaget väntar sig 6,6-6,815 miljarder USD och konsensus väntar sig 6,35 miljarder USD. Man kommer återkomma till denna guidning mer i detalj i halvårsrapporten.
 • Bolaget har en stark pricing power vilket också är tydligt då man höjde priset i affärsområdet ” Aggregates” med 22,6 % och ”Cements” med 32,2 %.

Under kvartalspresentationen efter den senaste rapporten sa VD något intressant om trenden med Homeshoring/Reshoring i USA:

”…so I think we’re looking at what can be a manufacturing renaissance in the United States. The fact is we as a nation has to get back to building things. And what we’re going to see is a nice combination of public spending relative to infrastructure or I should say, investment….”

Att han använder ord som ”manufacturing renaissance” för att beskriva läget i USA visar verkligen på den starka trend som råder inom bland annat infrastruktur. Vi ser fram emot att följa våra innehav som har exponering mot denna renässans.

Kristofer 1

Kristofer Berggren

Produktspecialist med huvudansvar för privatkunder, Brock Milton Capital AB

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies