Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

Våra fonder byter namn

Blogg | 29 Apr 2024

Den 26 april till den 3 maj pågår ett namnbyte av fonderna Coeli Global Select Fund och Coeli Global Small Cap Select Fund genom fusion till Brock Milton Capital UCITS SICAV. Det nya namnet på fonderna blir BMC Global Select och BMC Global Small Cap Select. Läs mer om fusionen och vad det innebär nedan.

Coeli Global AB har sedan tidigare ändrat namn till Brock Milton Capital AB. Till följd av detta namnbyte genomgår fonderna Coeli Global Select Fund och Coeli Global Small Cap Select Fund just nu ett namnbyte genom fusion till Brock Milton Capital UCITS SICAV. Det nya namnet på fonderna blir BMC Global Select och BMC Global Small Cap Select.

Nedan finner du viktiga datum som gäller för fusionen:

  • 25 april sista dagen för handel innan fusion 
  • 3 maj fusionsdagen (namnbyte på fonderna sker)
  • 6 maj fonderna öppnar för handel under sina nya namn

Order som placeras under perioden då fonderna fusionernas (26 april till 3 maj) kommer att ackumuleras och genomföras enligt nedan. Detta betyder att exempelvis månadssparande, som sker under fusionsperioden, fortlöper som vanligt med skillnaden att köporder bokas den 3 maj.

  • Köporder kommer att bokas den 3 maj
  • Säljorder kommer att bokas den 6 maj

Fondkurserna uppdateras dagligen under fusionsperioden och den 6 maj återgår fonderna till att vara dagligt handlade. Vänligen notera att vissa plattformar, av administrativa skäl, har tagit bort möjligheten att placera order i fonderna under fusionsperioden.

Vänligen observera att fondernas förvaltare, historik, förvaltningsbolag, depåinstitut, investeringsfilosofi, riskprofil, ISIN-nummer etcetera följer med i fusionen och fortsätter vara exakt samma.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på info@bmcapital.se.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies