Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

Åtta tips som hjälper dig att analysera bolag

Blogg | 24 Feb 2023

Med 100-tals böcker skrivna om hur du analyserar bolag är det lätt att bli förvirrad över hur man faktiskt går tillväga för att göra en analys. Vad är viktigt? Vad ska du leta efter? Vad missar de flesta?

En stor del av min tid som analytiker läggs på att gräva i kvartalsrapporter, årsredovisningar samt bolagens bokföring. Nedan har jag skrivit ihop några punkter som förhoppningsvis hjälper dig i din bolagsanalys.

Tips: Att Googla “företag XYZ, Investor relations” hjälper dig att hitta till företagets Investor Relations-sida som sannolikt innehåller de dokument du behöver så som årsredovisningar, kvartalsrapporter, presentationer och pressmeddelanden. Anledningen till att vi använder vissa engelska termer i texten nedan är för att många av de dokument du tar del av är på engelska.

Läs årsredovisningen i omvänd ordning

Det kan låta konstigt men det jag syftar på är att du ska börja med att titta på noterna i årsredovisningen. Noterna ger dig en mer detaljerad inblick av vissa poster i årsredovisningen och hur bolaget faktiskt räknat ut dessa. Se bild nedan från Atlas Copcos resultaträkning som exempel. Det är viktigt att du får den utökade bilden av siffrorna i resultat- och balansräkningen för att förstå om bolagen exempelvis är konservativa eller aggressiva i sin uträkning och vilken input man använder för att få fram siffrorna.

Håll extra koll på: Är dom konservativa? (förhoppningsvis) Har bolaget gjort många justeringar? (förhoppningsvis inte), Ändrar bolag metod för att räkna ut vissa poster från år till år? (misstänksamt).

Källa: Sida 65 i Atlas Copcos “Annual report incl. sustainability report and corporate governance report 2021”.

Läs förvaltningsberättelsen

Jag vet att det låter tråkigt och det mesta i denna text är ofta standardiserad juridisk terminologi. Eftersom revisorn måste skriva under och verifiera bolagets redovisning så ger det ett extra lager av kontroll av den samma. Ibland kan det framkomma meningsskiljaktigheter mellan revisorn och företaget om dess bokföring. Det vi tittar efter är “Key Audit Matters” i förvaltningsberättelsen då dessa ger en bild av vad revisorn anser vara extra viktigt att belysa och lyfta fram. Att ta del av detta hjälper dig att undvika att investera i företag av låg kvalitet och som faktiskt kan vara bedrägliga.

Ytterligare en viktig punkt är vilket utlåtande revisorn ger förvaltningsberättelsen. ‘Good/Clean’ benämns exempelvis som “Unqualified Opinion”. Här får du ytterligare förklaringar, på engelska, av vad revisorns utlåtande faktiskt betyder.

Cash is King

Dags för min favorit, kassaflödet. Varför är det min favorit? Utfallet i en resultaträkning och bolagets vinst kan variera beroende på hur bolaget gör vissa antaganden i sin redovisning, exempelvis när det gäller avskrivningar. Kassaflödet är betydligt svårare att ”manipulera”. Enkelt utryckt, antingen genererar bolaget cash eller så gör det inte det. Även Warren Buffett är en stor anhängare av kassaflödet och han säger bland annat:

“Common yardsticks such as dividend yield, the ratio of price to earnings or to book value, and even growth rates have nothing to do with valuation except to the extent they provide clues to the amount and timing of cash flows into and from the business.”

Ett ”mått” Warren Buffett gärna använder sig av och som också relaterar till bolagets kassaflöde är “Owner Earnings”. Mer information om det här.

Balansräkningen

Balansräkningen är ett viktigt verktyg för att ta reda på hur mycket kassa/skulder/tillgångar bolaget har vid en specifik tidpunkt. De andra delarna i årsredovisningen talar om för oss hur mycket intäkter, kassaflöde etcetera bolaget genererat under en tidsperiod. Att förstå bolagets balansräkning är viktigt så du behöver lägga lite tid på att gå igenom posterna för att exempelvis undvika att investera i finansiellt svaga bolag. Denna guide hjälper dig en bra bit på vägen.

Titta extra på: Vad är bolagets nettoskuld och hur stor är den i relation till bolagets ”owner earnings”? Hur mycket rörelsekapital behöver verksamheten? Hur ser bolagets betalningsvillkor ut och ändras dessa?

“Unit Economics”

För att verkligen förstå en verksamhet behöver man gå ner på detaljnivå. Unit Economics handlar om att segmentera upp omsättning, kostnad, och vinst per enhet som bolaget säljer. Låt oss ta en Big Mac som exempel. Vad kostar köttbiten? Såsen? Osten? Brödet? Vad är vinsten per hamburgare? Anledningen till att vi vill härleda kostnaderna på detaljnivå är på grund av att det blir lättare för oss att identifiera framtida problem för bolagets lönsamhet. Låt säga att priset på bröd stiger som en konsekvens av högre vetepriser. Den prisökningen kommer förmodligen påverka lönsamheten per såld hamburgare för McDonalds.

Kapitalintensitet och ROIC

Det kan låta självklart men en bra investering är ofta en med liten kapitalinsats som ger maximal avkastning. Samma sak gäller bolag. Bolag som inte kräver mycket kapital för att bedriva den dagliga verksamheten och samtidigt genererar ett bra kassaflöde kommer att vara din vän på lång sikt. Med hjälp av denna guide kan du räkna fram hur effektivt ett bolag använder kapitalet i själva verksamheten. Ju högre procentsats desto bättre.

Förstår jag verksamheten?

Din karriär, dina vänner, dina erfarenheter och ditt liv kommer göra att du förstår vissa bolag bättre än andra. Eftersom det finns så många bolag där ute att välja mellan är det viktigt att du fokuserar på de bolag du faktiskt förstår. För att göra rätt antaganden i din analys så måste du verkligen förstå verksamheten så använd den kunskap du har till din fördel. Här får du några tips på vägen.

Äger ledningen aktier?

På Coeli Global gillar vi bolag där grundaren är med i det operativa arbetet, bolag som har en stark ägarfamilj och där de som leder verksamheten har “skin in the game”. Historiskt har den typen av bolag levererat bättre än andra bolag på grund av de faktiskt ser bolagen som sina egna. I noterna finner du information om hur många aktier ledningen äger och om de faktiskt är dedikerade delägare, precis som du. OBS att aktieoptioner inte är samma sak som aktier de faktiskt betalat för själva.


Chris 3

Christopher Wright

Assistant PM & analytiker med fokus på konsumentsektorn, Brock Milton Capital AB

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies