Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

Aktiekonferens i Chicago

Blogg | 18 Jun 2024

I början av juni gjorde vi en intressant analysresa till USA för att träffa bolag. I år besökte vi William Blairs aktiekonferens i Chicago som framför allt är fokuserad på småbolag över flera olika sektorer. Som ni känner till sedan tidigare så är bolagsbesök en central del av vår analysprocess och en aktiekonferens är ett perfekt tillfälle att träffa flertalet bolag under kort tid. Under årets resa hann vi med att träffa över 30 bolag och i detta inlägg går vi igenom några av dessa.

Innan vi går igenom några av bolagsmötena så kan det vara intressant att ge en kommentar på några av våra spaningar generellt under resan. Det vi märker är att industrin går fortsatt väldigt bra i USA drivet av den enorma infrastruktursatsning, både från staten och den reshoring-trend som pågår, när bolag flyttar produktion från Asien till USA. Byggandet av fabriker och datacenter är de starkaste trenderna vilket bolaget Sterling Infrastructure vittnade om. Vi ser också en arbetsmarknad som är urstark och där det råder brist på personal till vissa yrken vilket driver på inflationen. Bland annat saknas installatörer av air conditions enligt Watsco. Vi ser också att flertalet bolag med exponering mot datacenter går väldigt starkt till följd av Nvidias kraftig försäljning av GPU:er. När Nvidias GPU:er blir mer avancerade, kraftfullare och drar mer el krävs också att ekosystemet runt dessa hänger med i utvecklingen. Detta driver på efterfrågan för all annan utrustning som behövs i ett datacenter så som transformatorer, kylutrustning och nätverkskomponenter. 

På den svagare sidan finns elbilar där trenden har försvagats på grund av ökad efterfrågan för hybrider och Kinas satsning på elbilar till väldigt konkurrenskraftiga priser. En konsekvens av detta är att Kina fortsätter att satsa kraftigt på att bygga upp en nationell försörjningskedja runt dessa, inklusive vissa chip som är viktiga för dess elbilsindustri. Kinas egen tillverkning av halvledare kan idag enbart möta cirka 10% av det egna behovet men man har som mål att nå 25% inom en snar framtid vilket ökar efterfrågan för bolag som Axcelis. 

När det kommer till AI så noterade vi att alla bolag vi träffade har börjat experimentera med eller använda detta i någon utsträckning. Allt från försäkringsbolag till industriföretag till mjukvarubolag. Även om användningsområdena och potentialen varierar än så länge så märker vi ett stort intresse bland alla bolag att effektivisera i största möjliga mån med hjälp av AI.   

Nedan följer en sammanfattning från några av de bolag vi träffade under veckan. 

Watsco – En Champion inom HVAC 

Under konferensen träffade vi Watsco som är USA:s ledande distributör av luftkonditionering (HVAC) och har funnits sedan 1956. Bolaget är känt för att vara väldigt konservativa och långsiktiga i allt man gör, något vi gillar. Man har exempelvis aldrig betalat en enda avgift till en investment bank när man förvärvat sina bolag, trots att man under åren köpt flertalet bolag. Anledningen är att man skapat en långsiktig relation med de bolag man sedan väljer att köpa. Watsco fokuserar även mycket på tech och har skapat en egen mjukvara för installatörer som gör det enklare att lägga beställningar och installera utrustningen. 

Marknaden är fragmenterad och Watsco har idag en marknadsandel på 12% vilket gör att bolaget har många år av tillväxt framför sig. Det intressanta är att den installerade basen av luftkonditionering i USA aldrig har sjunkit år för år, utan växer varje år eftersom populationen växer och att en A/C behöver bytas ut var 15:e år. Mer än 80% av Watscos försäljning kommer nämligen från att byta ut eller uppgradera redan befintlig luftkonditionering, vilket skapar en stabil tillväxt över tid. 

Bild: Jag t.v., Barry Logan (Watcso) och vår förvaltare Henrik. Barry har varit på Watco i över 32 år.

Axcelis – Ett nischat halvledarbolag 

Kortfattat kan man säga att bolaget är ett litet halvledarbolag med stor marknadsandel. Axcelis tillverkar maskiner för joninplantering som används vid tillverkning av halvledare. Kunderna inkluderar alla de 20 största tillverkarna så som TSMC, Intel, SMIC GlobalFoundries och STM. Marknadsandelen uppgår till cirka 30% idag men upp till över 70% i de maskiner man levererar för Silicon Carbide. Historiskt har man tagit marknadsandelar från Applied Materials vilket man fortsätter att göra. Man gynnas kraftigt av att framför allt Kina investerar i egen produktion av halvledare och främst mindre avancerade sådana. Axcelis maskiner används nämligen inte för de mest avancerade halvledarna och påverkas således inte av de restriktioner som USA har infört mot Kina. Faktum är att restriktionerna snarare varit positiva för Axcelis då Kina i stället börjat investera mer i mindre avancerade halvledare som används i framför allt industri och elbilar. 

 Bild: Jag och Henrik t.h. i bild tillsammans med bolagets (från vänster) IR, CFO och CEO.  

nVent – Supply partner till Nvidia för kyling av datacenter

Ytterligare ett intressant möte vi hade var med nVent som tillverkar el- och kylutrustning för generell industri och datacenter. Ungefär 15% av omsättningen är till datacenter och man upplever nu stark efterfrågan för att kyla bland annat Nvidias senaste chip som drar cirka 1kw per chip, vilket är 30% mer jämfört med dess föregångare. Denna kraftiga ökning ställer högre krav på kylning som nu behöver övergå från luft till att bli vätskebaserad för att mer effektivt kyla dessa chip. Man ser stark efterfrågan framför sig eftersom elkonsumtionen förväntas fortsätta att öka för kommande generationer av chip. Man ökar därför sin produktionskapacitet inom vätskekylning med 4x jämfört med förra året. 

Bilden visar nVents multifold som levererar kylmedel ut till serverskåpen för att kyla GPU:er i datacenter. Källa: nVent hemsida. 

Arista Networks – Nätverksutrustning för datacenter 

Ett annat bolag som gynnats kraftigt av AI och utbyggnaden av fler datacenter är Arista Networks. Bolaget tillverkar nätverksutrustning så som switchar samt routrar och grundades 2004 av tre tidigare anställda på Cisco. Bolagets produkter krävs för att sammankoppla CPU:er och GPU:er i ett datacenter så att dessa kan kommunicera med varandra. Bolaget har funnits på börsen sedan 2014 och har vuxit sin omsättning i snitt med 22% de senaste fem åren. Eftersom marginalerna har expanderat under samma period har vinst per aktie vuxit med motsvarande 44% i snitt. En stor anledning till denna kraftiga tillväxt är också att man tagit marknadsandelar från konkurrenten Cisco och Arista kan idag anses vara marknadsledare. Detta beror på att man tidigt fokuserade på Cloud Providers i USA och att bolaget skapade ett eget operativsystem för nätverk kallat EOS.

 Källa: Arista Networks investerarpresentation.

Detta summerar vår resa till Chicago och några av de intressanta bolagsmöten vi gjorde. Vi träffade flertalet bolag som är intressanta för våra fonder och lärde oss mer om de starkaste trenderna just nu. Under hösten väntar fler resor vilket vi kommer skriva mer om då. Vi tackar för förtroendet att förvalta ert kapital. 

Watsco är ett innehav i BMC Global Select och Axcelis är ett innehav i BMC Global Small Cap Select. Övriga bolag som nämns är ej innehav i några av våra fonder. 

Herman 3

Herman Ohlsson

Analytiker med fokus på halvledarsektorn, Brock Milton Capital AB

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies