Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Toppbild hemsida (4)

Mer information om vårt namnbyte och fusion

Coeli Globals resa började i november 2014 när Andreas Brock startade fonden Coeli Global Select. I början av 2016 anslöt Henrik Milton och tillsammans har radarparet framgångsrikt förvaltat fonden under många år samt lanserat nya fonder under vägens gång.

Nu är det dags för nästa kapitel på denna resa då Fondförvaltningsbolaget Coeli Global AB (556683-5608) har bytt namn till Brock Milton Capital AB. 

Till följd av ovan nämnda namnbyte kommer även fonderna Coeli Global Select Fund och Coeli Global Small Cap Select Fund genomgå ett namnbyte genom fusion till Brock Milton Capital UCITS SICAV. Fusionen har godkänts av CSSF (Luxemburgs motsvarighet till Finansinspektionen).

Nuvarande namn på fonderna

Nytt namn på fonderna

Coeli Global Select Fund

BMC Global Select Fund

Coeli Global Small Cap Select Fund

BMC Global Small Cap Select Fund

Väsentlig information

  • Vänligen observera att fondernas förvaltare, historik, förvaltningsbolag, depåinstitut, investeringsfilosofi, riskprofil, ISIN-nummer etcetera följer med i fusionen och fortsätter vara exakt samma. Se tabell nedan. 

Viktigt datum för fondernas namnbyte

  • 25 april sista dagen för handel innan fusion
  • 3 maj Fusionsdagen (namnbyte på fonderna sker)
  • 6 maj fonderna öppnar för handel under sina nya namn.

Kontakta oss vid frågor

Om du har några frågor eller funderingar är du självklart välkommen att kontakta oss på info@bmcapital.se.


Nedan finner du en jämförelse mellan fusionerande och mottagande fonderna. 

Fond

Coeli Global Select Fund
Coeli Global Small Cap Select Fund

BMC Global Select Fund

BMC Global Small Cap Select Fund

ISIN

Ingen förändring

Värdering

Ingen förändring


Teckning/

inlösen

Ingen förändring

NAV-beräkning

Ingen förändring

Referensvaluta

Ingen förändring

Investerings­strategi

Ingen förändring

SFDR-klassificering

Ingen förändring

Finansiella instrument

Ingen förändring


Benchmark

Ingen förändring

Riskindikator

Ingen förändring

Riskprofil

Ingen förändring

Riskbeskriv­ning i KID

Ingen förändring


Investerings­limiter

Ingen förändring


Lägsta första tecknings­belopp

Ingen förändring

Förvaltnings­avgift

Ingen förändring

Resultat­baserad avgift

Ingen förändring

Förvaltnings­bolag

Ingen förändring


Förvarings­institut/depå­institut

Ingen förändring

Fondbolag

Ingen förändring


Observera att ovan beskrivna enbart rör Coeli Global AB (numera Brock Milton Capital AB) som förvaltar fonderna Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Coeli Asset Management AB, övriga Coeli-bolag och de fonder som dessa bolag förvaltar omfattas inte av namnändringen och/eller fusionen.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies